Proff
Proff

GRIEG MATURITAS II AS

Org nr999 324 673
AdresseC. Sundts gate 17, 5004 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 3932 6643 0781 8371 200
Leder annen godtgjørelse192641548-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter27 84934 14323 4343 2222 248
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter27 84934 14323 4343 2222 248
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader24 62631 37924 92317 62011 547
Herav kun lønn17 33524 08018 44912 4525 384
Ordinære avskrivninger2371971037347
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader20 53720 74217 4517 2885 813
Driftsresultat−17 551−18 175−19 043−21 759−15 159
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt803611581693285
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt919 91184 948167 763238 084136 344
Sum finansinntekter921 24786 366168 343238 777136 629
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad21000
Andre finanskostnader5696262043-
Sum annen finanskostnad−570 897−406 231975 5733 2360
Sum finanskostnader−570 895−406 229976 2694 5960
Resultat før skatt1 474 591474 420−826 969212 422121 470
Sum skatt12 787−4 469−1 512−3 773−2 917
Ordinært resultat1 461 804478 889−825 457216 195124 387
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 461 804478 889−825 457216 195124 387
Ordinært utbytte800 000450 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte800 000450 000---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill--000
Sum immaterielle midler60021103862 965
Sum anleggsmidler4 716 5834 149 2693 943 8094 960 1844 995 967
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--000
Maskiner/anlegg/biler--000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler692505797690628
Sum varige driftsmidler692505797690628
Aksjer/Investeringer i datterselskap4 715 2424 148 5033 942 9624 959 0594 992 325
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler5050505050
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler4 715 2924 148 5533 943 0124 959 1094 992 375
Sum varelager-----
Kundefordringer3 4473 48911932 600
Konsernfordringer729 446342 277212 628278 050221 466
Sum fordringer733 080345 922214 087278 457224 561
Sum investeringer15 67918 335194 590178 965-
Kasse/Bank/Post85 69520 46139 6775 46620 357
Sum Kasse/Bank/Post85 69520 46139 6775 46620 357
Sum omløpsmidler834 453384 719448 354462 889244 918
Sum eiendeler5 551 0364 533 9884 392 1635 423 0735 240 885
Aksje/Selskapskapital11 00011 00011 00011 00011 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital4 039 9764 039 9764 264 9764 717 6994 717 699
Sum opptjent egenkapital690 69328 8890492 733396 538
Annen egenkapital690 69328 8890492 733396 538
Sum egenkapital4 730 6694 068 8654 264 9765 210 4325 114 237
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld00000
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld8342 2601 2367984 255
Skyldig offentlige avgifter5 6344 2962 5442 238763
Ordinært utbytte800 000450 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte800 000450 000---
Kortsiktig konserngjeld8 57391769787 8600
Annen kortsiktig gjeld5 3267 6502 7111 7441 630
Sum kortsiktig gjeld820 367465 123127 187212 641126 648
Sum gjeld820 367465 123127 187212 641126 648
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 551 0364 533 9884 392 1635 423 0735 240 885
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

GRIEG MATURITAS II AS

Org nr 999 324 673

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo