Proff
Proff

Grieg Star AS

Org nr932 350 467
AdresseC. Sundts gate 17, 5004 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000
Ett eller flere årsregnskap er ikke komplett eller avviker fra standard.
2022-12Regnskap med utenlandsk valuta
2019-12Regnskap med utenlandsk valuta
2018-12Regnskap med utenlandsk valuta
2017-12Regnskap med utenlandsk valuta

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaUSDNOKNOKUSDUSD
Lønn--192363261
Leder annen godtgjørelse--02108

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaUSDNOKNOKUSDUSD
Sum salgsinntekter9 0867 9716 3118 2048 345
Annen driftsinntekt251282281221222
Sum driftsinntekter9 3378 2536 5928 4258 568
Varekostnad-4 8694 1054 510-
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 2792 8522 1193 1574 670
Herav kun lønn4 1893 9223 2413 5203 634
Ordinære avskrivninger----8
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 0081617163 333
Driftsresultat1 050516352743556
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8107627
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt824124
Sum finansinntekter1611117411
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader674---169
Sum annen finanskostnad67413992351169
Sum finanskostnader67413992351169
Resultat før skatt392388271466398
Sum skatt96935691109
Ordinært resultat296295215375289
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat296295215375289
Ordinært utbytte----115
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----115
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaUSDNOKNOKUSDUSD
Goodwill-----
Sum immaterielle midler635286112138
Sum anleggsmidler463469437487520
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--163342
Sum varige driftsmidler--163342
Aksjer/Investeringer i datterselskap---52200
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler400264335-2
Andre fordringer-154--78
Sum finansielle anleggsmidler400417335343340
Sum varelager-----
Kundefordringer00001
Konsernfordringer1 7721 1811 5971 1751 459
Sum fordringer1 7761 2151 7351 3571 642
Sum investeringer-0---
Kasse/Bank/Post509346245201200
Sum Kasse/Bank/Post509346245201200
Sum omløpsmidler2 2851 5611 9811 5571 842
Sum eiendeler2 7482 0302 4182 0452 362
Aksje/Selskapskapital116116116116116
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital116116116116116
Sum opptjent egenkapital372455372262118
Annen egenkapital372455372262118
Sum egenkapital488571488378234
Sum avsetninger til forpliktelser----549
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld235165312435-
Annen langsiktig gjeld235165312435-
Sum langsiktig gjeld235165312435549
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld535461432
Skyldig offentlige avgifter1 053603-537594
Ordinært utbytte----115
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----115
Kortsiktig konserngjeld606304591312492
Annen kortsiktig gjeld361353980369346
Sum kortsiktig gjeld2 0251 2941 6181 2321 579
Sum gjeld2 2601 4591 9291 6662 128
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 7482 0302 4182 0452 362
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Grieg Star AS

Org nr 932 350 467

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo