Proff
Proff

Gule Sider AS

Org nr963 815 751
Telefon815 44 458
AdresseLangkaia 1, 0150 OSLO
Gule Sider er et nordisk techselskap som hjelper små og mellomstore bedrifter med digital markedsføring. Gule Sider har også en søketjeneste som aggregerer, filtrerer og presenterer informasjon for å hjelpe privatpersoner med å finne og komme i kontakt med hverandre og med bedrifter. Selskapet har virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland gjennom de lokale domenene eniro.se, gulesider.no, krak.dk og degulesider.dk. Eniro er notert på Nasdaq Stockholm [ENRO] og har hovedkontor i Stockholm.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-6 303---
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter124 878127 131151 806186 366235 314
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter124 878127 131151 806186 366235 314
Varekostnad16 07845 15521 61124 99833 121
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader42 94543 48679 19392 264104 474
Herav kun lønn31 77532 24766 58475 09984 511
Ordinære avskrivninger1 8524367081 2483 117
Nedskrivning----0
Andre driftskostnader52 10918 13567 96086 00499 025
Driftsresultat11 89419 919−17 666−18 148−4 423
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt9 4249 31229 44215 31125 414
Sum finansinntekter9 4249 31229 44215 31125 414
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader6285 15413 48610 0957 970
Sum annen finanskostnad6285 15413 48610 0957 970
Sum finanskostnader6285 15413 48610 0957 970
Resultat før skatt20 69024 077−1 710−12 93213 021
Sum skatt−1 121005 7503 159
Ordinært resultat21 81124 077−1 710−18 6829 862
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat21 81124 077−1 710−18 6829 862
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag---0-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 1219526105 750
Sum anleggsmidler11 20611 03514 28218 04736 947
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4 0141 8691727181 962
Sum varige driftsmidler4 0141 8691727181 962
Aksjer/Investeringer i datterselskap1003 2937 9818 18117 638
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer5 9715 7785 8689 14811 597
Sum finansielle anleggsmidler6 0719 07113 84917 32929 235
Sum varelager1 3931 0961 2489951 989
Kundefordringer8 7568 4808 87210 57714 447
Konsernfordringer988 6553 1285 15519
Sum fordringer85 618164 450163 413136 816187 355
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post61 23849 67221 18423 3433 452
Sum Kasse/Bank/Post61 23849 67221 18423 3433 452
Sum omløpsmidler148 249215 218185 845161 154192 796
Sum eiendeler159 455226 253200 127179 201229 743
Aksje/Selskapskapital53 21953 21953 21953 21953 219
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital53 2195 292 8015 292 80172 08372 083
Sum opptjent egenkapital1 371−5 188 906−5 210 820−17 4292 461
Annen egenkapital1 371−5 188 906−5 210 820−17 4292 461
Sum egenkapital54 590103 89581 98154 65474 544
Sum avsetninger til forpliktelser23 30625 93224 96725 52025 289
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld23 30625 93224 96725 52025 289
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 983--3 0085 579
Skyldig offentlige avgifter6 967--12 27113 620
Kortsiktig konserngjeld169--11 2930
Annen kortsiktig gjeld49 62996 42693 18072 455110 709
Sum kortsiktig gjeld81 55996 42693 18099 027129 908
Sum gjeld104 865122 358118 147124 547155 197
SUM EGENKAPITAL OG GJELD159 455226 253200 128179 201229 741
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7001454

Åpningstider

Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Mer info fra Forvalt

Gule Sider AS

Org nr 963 815 751

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo