Proff
Proff

Gullfunn AS

Org nr916 588 739
Telefon940 20 200
AdresseStrandveien 15, 1366 Lysaker

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 6201 6201 5611 5201 482
Leder annen godtgjørelse262615423

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter332 899286 514267 047251 102208 567
Annen driftsinntekt3 5582 9244 4022 2932 477
Sum driftsinntekter336 457289 439271 450253 394211 043
Varekostnad151 095129 430120 616111 54591 178
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader71 70861 23859 93365 37458 389
Herav kun lønn60 89452 35551 52356 18050 173
Ordinære avskrivninger9 5536 5615 4534 0441 991
Nedskrivning000870
Andre driftskostnader74 43465 40259 22655 30048 556
Driftsresultat29 66826 80826 22117 04510 928
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt78274474
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt461130--
Sum finansinntekter12411474474
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 4802 338649467298
Andre finanskostnader115655633
Sum annen finanskostnad115655633
Sum finanskostnader3 3503 5262 4882 2541 842
Resultat før skatt26 44323 39623 80714 8389 090
Sum skatt6 0395 3465 4262 2942 143
Ordinært resultat20 40418 05018 38112 5456 947
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat20 40418 05018 38112 5456 947
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag22 49018 42519 8025 1197 029

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill2 8673 750550733-
Sum immaterielle midler7 8946 7374 0992 992274
Sum anleggsmidler31 14027 73819 68217 8869 186
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler23 24521 00115 58314 8938 912
Sum varige driftsmidler23 24521 00115 58314 8938 912
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager101 21494 27781 19076 80365 427
Kundefordringer1 0271 336748211464
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 26821 98164 83351 2449 850
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6 0457 2916 2935 30118 305
Sum Kasse/Bank/Post6 0457 2916 2935 30118 305
Sum omløpsmidler115 528123 550152 316133 34793 582
Sum eiendeler146 667151 288171 998151 233102 768
Aksje/Selskapskapital7 7337 7337 7337 7337 030
Annen innskutt egenkapital17 56319 64820 02314 4159 415
Sum innskutt egenkapital31 94034 02634 40028 79317 145
Sum opptjent egenkapital000290
Annen egenkapital000290
Sum egenkapital31 94034 02634 40028 82117 145
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner8 06118 20923 4407 5953 218
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld01 12344 13444 13444 134
Annen langsiktig gjeld01 12344 13444 13444 134
Sum langsiktig gjeld8 06119 33267 57451 72947 352
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld14 08220 07117 49412 99711 108
Skyldig offentlige avgifter24 59039 77620 24421 56217 687
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld67 99538 08332 28536 1249 476
Sum kortsiktig gjeld106 66797 93070 02470 68338 270
Sum gjeld114 727117 262137 597122 41285 623
SUM EGENKAPITAL OG GJELD146 667151 288171 998151 233102 768
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Gullfunn AS

Org nr 916 588 739

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo