Proff
Proff

Gustavsen & Slemdal AS

Org nr968 320 106
AdresseKrokfossvegen 76 C, 2067 Jessheim

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

31.12.2018

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

30.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 99213 95512 72214 48711 970
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter14 99213 95512 72214 48711 970
Varekostnad6 0625 6624 4965 1454 102
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 6136 6156 6436 8096 052
Herav kun lønn5 6445 7085 6595 8265 126
Ordinære avskrivninger159202264220225
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9921 0771 1051 199973
Driftsresultat1 1663992141 114618
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt82362
Sum finansinntekter82362
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader00101
Sum annen finanskostnad00101
Sum finanskostnader00101
Resultat før skatt1 1754012161 120619
Sum skatt2469762287132
Ordinært resultat928304154833487
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat928304154833487
Ordinært utbytte600160160500100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte600160160500100
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler533538741771695
Tomter, bygninger og annen fast eiendom113196311382283
Maskiner/anlegg/biler-28443458
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler420314386355353
Sum varige driftsmidler533538741771695
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager6665666150
Kundefordringer1 9522 5132 0772 2792 832
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 7382 5972 2172 5132 991
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 8881 8021 6082 005882
Sum Kasse/Bank/Post2 8881 8021 6082 005882
Sum omløpsmidler5 6924 4653 8914 5783 923
Sum eiendeler6 2255 0034 6325 3494 618
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital2 8932 5652 4212 4322 099
Annen egenkapital2 8932 5652 4212 4322 099
Sum egenkapital2 9932 6652 5212 5322 199
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 126436560561759
Skyldig offentlige avgifter1 2851 189907897903
Ordinært utbytte600160160500100
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte600160160500100
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5746165811 106640
Sum kortsiktig gjeld3 2322 3382 1112 8162 418
Sum gjeld3 2322 3382 1112 8162 418
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 2255 0034 6325 3494 618
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Gustavsen & Slemdal AS

Org nr 968 320 106

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo