Proff
Proff

Furoria produksjon AS

Org nr960 334 930
AdresseStrandgata 58, 8445 Melbu

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn850794720730-
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 65016 44614 30714 62115 131
Annen driftsinntekt2 3865511267138
Sum driftsinntekter6 03616 50114 42014 68815 269
Varekostnad01 2891 0201 1711 632
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 3309 4838 3608 5959 556
Herav kun lønn1 2537 4527 0087 161-
Ordinære avskrivninger8181 2931 4491 3981 495
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 0714 5773 0613 2113 203
Driftsresultat816−141529313−617
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2285416550
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt703-000
Sum finansinntekter72585416550
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad23116
Andre finanskostnader---00
Sum annen finanskostnad---00
Sum finanskostnader23116
Resultat før skatt1 539−136582477−573
Sum skatt−698----
Ordinært resultat2 237−136582477−573
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 237−136582477−573
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler698----
Sum anleggsmidler28 26614 01513 4809 09310 081
Tomter, bygninger og annen fast eiendom15 83012 58012 0817 7098 710
Maskiner/anlegg/biler13000113
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler961 0046397361 055
Sum varige driftsmidler15 93913 75013 0138 8659 879
Aksjer/Investeringer i datterselskap-00--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler0205466228202
Andre fordringer-00--
Sum finansielle anleggsmidler11 629265466228202
Sum varelager-716836598367
Kundefordringer1651 0261 0438761 173
Konsernfordringer-----
Sum fordringer1 2362 3643 5221 5082 129
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 3448 9658 39413 92612 566
Sum Kasse/Bank/Post5 3448 9658 39413 92612 566
Sum omløpsmidler6 58012 04512 75316 03315 062
Sum eiendeler34 84626 06026 23225 12625 143
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital500500500500500
Sum opptjent egenkapital25 87623 63923 77522 92922 452
Annen egenkapital25 87623 63923 77522 92922 452
Sum egenkapital26 37624 13924 27523 42922 952
Sum avsetninger til forpliktelser4 664----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld3 111----
Annen langsiktig gjeld3 111----
Sum langsiktig gjeld7 7750000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld198414730324296
Skyldig offentlige avgifter101466389506549
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3951 0408378671 346
Sum kortsiktig gjeld6941 9211 9571 6972 191
Sum gjeld8 4701 9211 9571 6972 191
SUM EGENKAPITAL OG GJELD34 84626 06026 23225 12625 143
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Furoria produksjon AS

Org nr 960 334 930

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo