Proff
Proff

Hagland Finans AS

Org nr938 036 764
AdresseSmedasundet 97 B, 5525 Haugesund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 7371 5951 7981 627
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter19 70416 99116 52416 64317 000
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter19 70416 99116 52416 64317 000
Varekostnad1 347964679674481
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 33311 74712 42212 79913 274
Herav kun lønn10 4009 4359 63310 21310 322
Ordinære avskrivninger68200211186496
Nedskrivning0000-
Andre driftskostnader3 3313 1713 9173 9393 932
Driftsresultat1 625909−705−956−1 183
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6512463230
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt---00
Sum finansinntekter6512463230
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad021434313
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad325200---
Sum finanskostnader325221434313
Resultat før skatt1 365700−702−967−1 166
Sum skatt372198−154−213−159
Ordinært resultat993502−548−754−1 007
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat993502−548−754−1 007
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-431---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill----0
Sum immaterielle midler8254244316397
Sum anleggsmidler904301 006932913
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler876162260152
Sum varige driftsmidler876162260152
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler0150350350350
Andre fordringer--0613
Sum finansielle anleggsmidler0300600356363
Sum varelager-----
Kundefordringer3 4882 5302 8163 4523 481
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 8102 6963 5944 3944 501
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 4261 8108361 3531 281
Sum Kasse/Bank/Post2 4261 8108361 3531 281
Sum omløpsmidler6 2364 5064 4305 7485 782
Sum eiendeler6 3264 9365 4376 6806 694
Aksje/Selskapskapital1 2501 2501 2501 2501 250
Annen innskutt egenkapital3 4463 4463 4463 0442 406
Sum innskutt egenkapital4 6964 6964 6964 2943 656
Sum opptjent egenkapital−2 372−3 365−3 436−2 888−2 134
Annen egenkapital−2 372−3 365−3 436−2 888−2 134
Sum egenkapital2 3241 3311 2601 4061 522
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0000-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0000-
Annen langsiktig gjeld0000-
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld612486446434823
Skyldig offentlige avgifter1 0848879149131 102
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 9072 2332 8163 9273 246
Sum kortsiktig gjeld4 0023 6054 1765 2735 172
Sum gjeld4 0023 6054 1765 2735 172
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 3264 9365 4376 6806 694
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hagland Finans AS

Org nr 938 036 764

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo