Proff
Proff

Halogen AS

Org nr985 041 954
Telefon934 90 400
AdresseNedre Slottsgate 13, 0157 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 4491 4051 2951 464
Leder annen godtgjørelse-294-15-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter100 23494 78981 64665 07270 381
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter100 23494 78981 64665 07270 381
Varekostnad5 8321 8915 4464 8335 791
Beholdningsendringer-−1 152−1 406−1 237−1 129
Lønnskostnader76 07172 82459 31548 69950 156
Herav kun lønn-61 13348 53940 33740 590
Ordinære avskrivninger1 8201 7821 8241 9652 027
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader11 0869 8098 9847 5769 702
Driftsresultat5 4249 6357 4833 2353 834
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt570126637998
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1103616
Sum finansinntekter58212666140104
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad112706
Andre finanskostnader6871236819
Sum annen finanskostnad6871236819
Sum finanskostnader7874306825
Resultat før skatt5 9289 6877 5193 3073 913
Sum skatt1 3202 1431 660727865
Ordinært resultat4 6087 5445 8592 5803 048
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 6087 5445 8592 5803 048
Ordinært utbytte06 0006 00000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte06 0006 00000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 9811 8672 0051 9302 099
Sum anleggsmidler3 1173 1892 7563 3653 203
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8961 0817517871 104
Sum varige driftsmidler8961 0817517871 104
Aksjer/Investeringer i datterselskap240240---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-−1 152−1 406−1 237−1 129
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-00648-
Sum finansielle anleggsmidler2402400648-
Sum varelager-----
Kundefordringer16 96117 26715 3758 72310 478
Konsernfordringer-----
Sum fordringer20 42718 32115 8879 49310 882
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post21 56724 63325 13619 63817 568
Sum Kasse/Bank/Post21 56724 63325 13619 63817 568
Sum omløpsmidler41 99442 95441 02329 13128 450
Sum eiendeler45 11146 14343 77932 49731 653
Aksje/Selskapskapital1 0601 0601 0601 0601 060
Annen innskutt egenkapital3 138----
Sum innskutt egenkapital4 1954 1984 1954 0674 028
Sum opptjent egenkapital15 81011 2669 23913 03010 862
Annen egenkapital15 81011 2669 23913 03010 862
Sum egenkapital20 00415 46413 43417 09814 889
Sum avsetninger til forpliktelser2589922111649
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2589922111649
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3 8551 089866875980
Skyldig offentlige avgifter8 5908 1178 6316 5776 589
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld11 24219 10819 0737 1978 469
Sum kortsiktig gjeld24 84830 58030 12415 28316 715
Sum gjeld25 10630 67930 34515 39916 764
SUM EGENKAPITAL OG GJELD45 11146 14343 77932 49731 653
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Halogen AS

Org nr 985 041 954

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo