Proff
Proff

Haugaland Vekst IKS

Org nr987 637 013
AdresseØvregaten 126, 5527 Haugesund

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--969942970
Leder annen godtgjørelse--02115

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter10 46810 0649 5969 43312 791
Annen driftsinntekt3 4311 4643 0223 7982 856
Sum driftsinntekter13 89911 52812 61813 23015 647
Varekostnad1245810297
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 2266 8337 3247 0587 479
Herav kun lønn5 5355 1835 7735 1875 757
Ordinære avskrivninger61-030
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 7724 7645 1996 2697 494
Driftsresultat1 772−12794−97346
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt8713275147
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt00-−2−4
Sum finansinntekter8713275043
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad632131
Andre finanskostnader--0121
Sum annen finanskostnad--0121
Sum finanskostnader6321523
Resultat før skatt1 852−117119−62366
Sum skatt-----
Ordinært resultat1 852−117119−62366
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 852−117119−62366
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler2512201559844
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2430--0
Sum varige driftsmidler2430--0
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer2281901559844
Sum finansielle anleggsmidler2281901559844
Sum varelager-----
Kundefordringer3898494452 3911 749
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5039756582 4651 808
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post11 43412 58015 08311 97011 299
Sum Kasse/Bank/Post11 43412 58015 08311 97011 299
Sum omløpsmidler11 93713 55515 74114 43513 107
Sum eiendeler12 18813 77515 89514 53413 151
Aksje/Selskapskapital1 1001 1001 1001 1001 100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 1001 1001 1001 1001 100
Sum opptjent egenkapital9 8468 3438 3128 7805 247
Annen egenkapital9 8468 3438 3128 7805 247
Sum egenkapital10 9469 4439 4129 8806 347
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld941942876681 025
Skyldig offentlige avgifter75575172−111185
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3934 0626 0254 0975 593
Sum kortsiktig gjeld1 2424 3316 4844 6536 803
Sum gjeld1 2424 3316 4844 6536 803
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 18813 77515 89514 53413 151
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Haugaland Vekst IKS

Org nr 987 637 013

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo