Proff
Proff

Haverstad AS

Org nr914 963 028
AdresseFrøyas gate 15, 0273 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--726720797
Leder annen godtgjørelse---44

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter93925091442
Annen driftsinntekt--0544-
Sum driftsinntekter939250635442
Varekostnad---0172
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0905723906893
Herav kun lønn-793640793782
Ordinære avskrivninger--0143206
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader31330864218300
Driftsresultat626−1 188−787−633−1 129
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt261136201
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 41002 027413-
Sum finansinntekter5 5731132 0894131
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3211295554
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader5211295554
Resultat før skatt6 147−1 0861 273−275−1 182
Sum skatt0−515100
Ordinært resultat6 147−1 0351 222−275−1 182
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 147−1 0351 222−275−1 182
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0000-
Sum anleggsmidler12 2983 0163 5481 5533 888
Tomter, bygninger og annen fast eiendom4 991----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---0652
Sum varige driftsmidler4 991--0652
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 557324424424324
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1515151515
Andre fordringer1 026----
Sum finansielle anleggsmidler7 3073 0163 5481 5533 236
Sum varelager-----
Kundefordringer000410269
Konsernfordringer20202 027413-
Sum fordringer202652 029878319
Sum investeringer250----
Kasse/Bank/Post771651626116
Sum Kasse/Bank/Post771651626116
Sum omløpsmidler1 2231302 191939335
Sum eiendeler13 5213 1465 7392 4924 223
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital6 4603131 348126401
Annen egenkapital6 4603131 348126401
Sum egenkapital6 4903431 378156431
Sum avsetninger til forpliktelser1510510-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 712--01 040
Langsiktig konserngjeld380----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld4 24205101 040
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld86564632
Skyldig offentlige avgifter1066536981
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld1 3303501 5160294
Annen kortsiktig gjeld1 4402 3812 7372 2031 745
Sum kortsiktig gjeld2 7892 8034 3102 3362 752
Sum gjeld7 0312 8034 3612 3363 792
SUM EGENKAPITAL OG GJELD13 5213 1465 7392 4924 223
Garantistillelser---0-
Pantstillelser---0-
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Haverstad AS

Org nr 914 963 028

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo