Proff
Proff

Haverstad Utvikling AS

Org nr926 414 895
AdresseFrøyas gate 15, 0273 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

08.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn00
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter--
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter--
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader--
Herav kun lønn--
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader23632
Driftsresultat−236−32
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt2 884287
Sum finansinntekter2 915287
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader398346
Sum annen finanskostnad398346
Sum finanskostnader413346
Resultat før skatt2 265−91
Sum skatt404−22
Ordinært resultat1 861−69
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat1 861−69
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler022
Sum anleggsmidler21 2495 852
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap11 390100
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler1 593675
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler21 2495 830
Sum varelager--
Kundefordringer--
Konsernfordringer2 334-
Sum fordringer2 6971 667
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post21152
Sum Kasse/Bank/Post21152
Sum omløpsmidler2 7181 818
Sum eiendeler23 9677 671
Aksje/Selskapskapital100100
Annen innskutt egenkapital−9−9
Sum innskutt egenkapital9191
Sum opptjent egenkapital1 792−69
Annen egenkapital1 792-
Sum egenkapital1 88322
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld3 016-
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld7 6427 345
Annen langsiktig gjeld7 6427 345
Sum langsiktig gjeld10 6587 345
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld-93
Skyldig offentlige avgifter--
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld10 646-
Annen kortsiktig gjeld726211
Sum kortsiktig gjeld11 426304
Sum gjeld22 0837 649
SUM EGENKAPITAL OG GJELD23 9677 671
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Haverstad Utvikling AS

Org nr 926 414 895

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo