Proff
Proff

Høyden & Partners

Org nr993 773 980
AdresseUllevålsveien 113, 0359 Oslo

.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 0861 095972
Leder annen godtgjørelse--13347

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter15 66518 03410 7819 7046 515
Annen driftsinntekt102--014
Sum driftsinntekter15 76618 03410 7819 7046 529
Varekostnad4 0873 4492 7271 7241 380
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader8 8609 9386 1705 8443 425
Herav kun lønn6 6428 2725 0194 8362 876
Ordinære avskrivninger4043201410
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 5713 2812 1122 0111 652
Driftsresultat−7921 323−24811160
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt562724227
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter562724227
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad6553347317
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader6553347317
Resultat før skatt−8011 297−2808070
Sum skatt−174290−571819
Ordinært resultat−6271 008−2236351
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−6271 008−2236351
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1901622113
Sum anleggsmidler2318011592148
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4164933751
Sum varige driftsmidler4164933751
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--05483
Sum finansielle anleggsmidler--05483
Sum varelager-----
Kundefordringer47640300
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 1734 1182 4762 4061 865
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 2591 8831 3261 2321 216
Sum Kasse/Bank/Post1 2591 8831 3261 2321 216
Sum omløpsmidler3 4326 0003 8013 6393 080
Sum eiendeler3 6636 0813 9163 7303 228
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital1 1301 758750973910
Annen egenkapital1 1301 758750973910
Sum egenkapital1 2301 8588501 0731 010
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld225752647222241
Skyldig offentlige avgifter6601 073905576468
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 5482 1141 5141 8551 477
Sum kortsiktig gjeld2 4334 2233 0662 6582 218
Sum gjeld2 4334 2233 0662 6582 218
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 6636 0813 9163 7303 228
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Høyden & Partners

Org nr 993 773 980

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo