Proff
Proff

Hema Holding AS

Org nr983 668 305
Telefon911 90 980
AdresseNorheimbakken 21, 0278 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn00000
Leder annen godtgjørelse0----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter-0000
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0----
Herav kun lønn00000
Ordinære avskrivninger0----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader14956150511
Driftsresultat−149−56−150−51−1
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt29-00-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt18915 1051 020329222
Sum finansinntekter21815 1051 020329222
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---0-
Andre finanskostnader0-02884
Sum annen finanskostnad0-0−12180
Sum finanskostnader204-0−12180
Resultat før skatt−13515 04887029040
Sum skatt0---33
Ordinært resultat−13515 0488702907
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−13515 0488702907
Ordinært utbytte-0141--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-0141--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler4 9823 6052 2172 102329
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler120----
Sum varige driftsmidler120----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler849463433123161
Andre fordringer3 9703 1141 6151 810-
Sum finansielle anleggsmidler4 8623 6052 2172 102329
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer8 679250--1 795
Sum investeringer8961 000--0
Kasse/Bank/Post1 00512 0428663139
Sum Kasse/Bank/Post1 00512 0428663139
Sum omløpsmidler10 58013 292866311 834
Sum eiendeler15 56116 8983 0822 1332 163
Aksje/Selskapskapital109109109109109
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital109109109109109
Sum opptjent egenkapital14 91315 0481 7221 0841 405
Annen egenkapital14 91315 0481 7221 0841 405
Sum egenkapital15 02215 1571 8311 1931 514
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld01 6481 1919400
Annen langsiktig gjeld01 6481 1919400
Sum langsiktig gjeld01 6481 1919400
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-2---
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5409060-941
Sum kortsiktig gjeld5409360-649
Sum gjeld5401 7411 251940649
SUM EGENKAPITAL OG GJELD15 56116 8983 0822 1332 163
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Hema Holding AS

Org nr 983 668 305

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo