Proff
Proff

Henka Revisjon AS

Org nr914 954 010
Telefon982 07 340
AdresseLeif Weldings vei 20, 3208 Sandefjord

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--999977943
Leder annen godtgjørelse--171613

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter35 24830 89227 22224 52522 353
Annen driftsinntekt947716--
Sum driftsinntekter35 34230 96927 23824 52522 353
Varekostnad--0353339
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader19 98017 54015 79815 46513 991
Herav kun lønn15 93814 00112 97112 65811 442
Ordinære avskrivninger97305--
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 5803 8233 6133 5642 554
Driftsresultat10 6869 5767 8225 1435 469
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt12---0
Sum finansinntekter12---0
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader100414
Sum annen finanskostnad100414
Sum finanskostnader100414
Resultat før skatt10 6969 5767 8215 1395 455
Sum skatt2 3562 1101 7221 1381 266
Ordinært resultat8 3407 4666 1004 0014 190
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8 3407 4666 1004 0014 190
Ordinært utbytte7 3001 4005 3003 200-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7 3001 4005 3003 200-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2032313311
Sum anleggsmidler463123683311
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler4449137--
Sum varige driftsmidler4449137--
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer3 1643 4433 1812 7963 456
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 5373 8783 5033 2303 829
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post12 3376 7459 0306 6554 488
Sum Kasse/Bank/Post12 3376 7459 0306 6554 488
Sum omløpsmidler15 87410 62312 5339 8858 317
Sum eiendeler16 33710 74612 6019 9188 328
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital1 2021 162896896895
Annen egenkapital1 2021 162896896895
Sum egenkapital1 4021 3621 0961 0961 095
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld127112106227167
Skyldig offentlige avgifter2 8973 2682 6802 3412 270
Ordinært utbytte7 3001 4005 3003 200-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte7 3001 4005 3003 200-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9 5663 8936 9985 0953 519
Sum kortsiktig gjeld14 9359 38311 5058 8227 233
Sum gjeld14 9359 38311 5058 8227 233
SUM EGENKAPITAL OG GJELD16 33710 74612 6019 9188 328
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Henka Revisjon AS

Org nr 914 954 010

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo