Proff
Proff

Herreklippen AS

Org nr925 579 823
AdresseKronprinsens gate 7 B, 4608 Kristiansand S

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

04.08.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn--160
Leder annen godtgjørelse--2

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter791660338
Annen driftsinntekt---
Sum driftsinntekter791660338
Varekostnad24237
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader483439212
Herav kun lønn411377183
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader252163114
Driftsresultat31354
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt-00
Sum finansinntekter-00
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad---
Andre finanskostnader0--
Sum annen finanskostnad0--
Sum finanskostnader0--
Resultat før skatt31354
Sum skatt781
Ordinært resultat24273
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat24273
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager81619
Kundefordringer0--
Konsernfordringer---
Sum fordringer0248
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post25014989
Sum Kasse/Bank/Post25014989
Sum omløpsmidler258189116
Sum eiendeler258189116
Aksje/Selskapskapital303030
Annen innskutt egenkapital---
Sum innskutt egenkapital303030
Sum opptjent egenkapital55313
Annen egenkapital55313
Sum egenkapital856133
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld-14-
Skyldig offentlige avgifter715939
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte---
Sum utbytte---
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld954742
Sum kortsiktig gjeld17312882
Sum gjeld17312882
SUM EGENKAPITAL OG GJELD258189116
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Herreklippen AS

Org nr 925 579 823

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo