Proff
Proff

Hfn Group AS

Org nr913 295 544
AdresseNydalsveien 28, 0484 Oslo

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--20 200-0
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader384−1 8246 00010 00038 167
Driftsresultat−3841 824−6 000−10 000−38 167
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt6 1386 1512 0002 00039
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt032 0001 531 00034 549
Sum finansinntekter6 1386 1548 0001 540 00041 674
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad00---
Andre finanskostnader32 5759 17511 000105 000387
Sum annen finanskostnad32 5759 17511 000105 000387
Sum finanskostnader32 5759 17511 000109 000387
Resultat før skatt−26 822−1 197−9 0001 421 0003 120
Sum skatt1 328−2 029-01 035
Ordinært resultat−28 150832−9 0001 421 0002 085
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−28 150832−9 0001 421 0002 085
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler118 310144 769148 0002 535 0001 828 844
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap--29 0002 423 0001 729 191
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler9 9739 380---
Andre fordringer27 45225 41924 00022 0004 000
Sum finansielle anleggsmidler118 310144 769148 0002 535 0001 828 844
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer---032 125
Sum fordringer-0-046 813
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post37 82240 02338 00046 0005 156
Sum Kasse/Bank/Post37 82240 02338 00046 0005 156
Sum omløpsmidler37 82240 02338 00046 00051 969
Sum eiendeler156 132184 792186 0002 581 0001 880 813
Aksje/Selskapskapital24 53424 53425 000242 000241 810
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital179 949179 949180 0001 774 0002 418 102
Sum opptjent egenkapital−25 1423 0086 000805 000−615 601
Annen egenkapital−25 1423 0086 000805 000-
Sum egenkapital154 807182 957186 0002 579 0001 802 501
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld---0-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00-2 000-
Annen langsiktig gjeld00-2 000-
Sum langsiktig gjeld0002 0000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld029--0
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld----73 869
Annen kortsiktig gjeld----4 443
Sum kortsiktig gjeld1 3251 835--78 312
Sum gjeld1 3251 83502 00078 312
SUM EGENKAPITAL OG GJELD156 132184 792186 0002 581 0001 880 813
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hfn Group AS

Org nr 913 295 544

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo