Proff
Proff

Hint Eiendom AS

Org nr989 010 573
AdresseÅrvollskogen 29, 1529 Moss

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-9756
Annen driftsinntekt2 5312 3432 2722 0702 174
Sum driftsinntekter2 5312 3522 2782 0762 181
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn00000
Ordinære avskrivninger5891 1651 1661 1651 149
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader172149294185172
Driftsresultat1 7701 038819725859
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5810551
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter5810551
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad127172211246279
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader127172211246279
Resultat før skatt1 701876613484581
Sum skatt374193135107128
Ordinært resultat1 326683478378453
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 326683478378453
Ordinært utbytte-2 600---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-2 600---
Konsernbidrag--7878-

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler666647509377254
Sum anleggsmidler9 2839 85310 87911 91412 956
Tomter, bygninger og annen fast eiendom8 6179 20610 37111 53712 702
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler8 6179 20610 37111 53712 702
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer294247239232-
Konsernfordringer-----
Sum fordringer294247239232-
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post2 9722 9392 0481 373857
Sum Kasse/Bank/Post2 9722 9392 0481 373857
Sum omløpsmidler3 2663 1862 2871 604857
Sum eiendeler12 54913 03913 16613 51813 814
Aksje/Selskapskapital154154154154154
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital158158158158158
Sum opptjent egenkapital4 7163 4675 4625 0614 762
Annen egenkapital4 7163 4675 4625 0614 762
Sum egenkapital4 8743 6255 6205 2194 920
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner2 8443 7444 6445 5446 444
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 8443 7444 6445 5446 444
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2131314-
Skyldig offentlige avgifter10897958491
Kortsiktig konserngjeld4 3502 6502 5502 4501 620
Annen kortsiktig gjeld---01
Sum kortsiktig gjeld4 8325 6702 9022 7552 450
Sum gjeld7 6769 4147 5468 2998 894
SUM EGENKAPITAL OG GJELD12 54913 03913 16613 51813 814
Garantistillelser-----
Pantstillelser15 00015 00015 00015 00015 000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Hint Eiendom AS

Org nr 989 010 573

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo