Proff
Proff

Hint Holding AS

Org nr989 132 067
AdresseÅrvollskogen 29, 1529 Moss

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3215383530
Driftsresultat−32−15−38−35−30
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 1006 0005 7005 1004 600
Sum finansinntekter5 1006 0005 7005 1004 600
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt5 0685 9855 6625 0654 571
Sum skatt1519141416
Ordinært resultat5 0535 9665 6485 0514 555
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5 0535 9665 6485 0514 555
Ordinært utbytte2 400--5 000-
Ekstraordinært utbytte--6 000--
Tilleggsutbytte-2 719---
Sum utbytte2 4002 7196 0005 000-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler1 7261 7261 7261 7261 726
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 7261 7261 7261 7261 726
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 7261 7261 7261 7261 726
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9 4036 8301 0305 9304 830
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post85878530580
Sum Kasse/Bank/Post85878530580
Sum omløpsmidler9 4106 8881 1086 4605 411
Sum eiendeler11 1368 6142 8348 1867 136
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital8 6215 9672 7203 0723 021
Annen egenkapital8 6215 9672 7203 0723 021
Sum egenkapital8 7216 0672 8203 1723 121
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte2 400--5 000-
Ekstraordinært utbytte--6 000--
Tilleggsutbytte-2 719---
Sum utbytte2 4002 7196 0005 000-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld02 528---
Sum kortsiktig gjeld2 4152 547145 0144 016
Sum gjeld2 4152 547145 0144 016
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 1368 6142 8348 1867 136
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Hint Holding AS

Org nr 989 132 067

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo