Proff
Proff

HORN & CO AS

Org nr826 438 622
Telefon934 81 128
AdresseKarl Johans gate 20, 0159 Oslo
Del avLayer AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

LEDERLØNN

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter8 9665 522
Annen driftsinntekt306
Sum driftsinntekter8 9965 528
Varekostnad2 5941 662
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader5 4742 452
Herav kun lønn4 7382 083
Ordinære avskrivninger12844
Nedskrivning--
Andre driftskostnader1 9001 103
Driftsresultat−1 099268
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt20
Sum finansinntekter20
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad10
Andre finanskostnader60
Sum annen finanskostnad60
Sum finanskostnader70
Resultat før skatt−1 104268
Sum skatt052
Ordinært resultat−1 104217
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−1 104217
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler0-
Sum anleggsmidler244237
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00
Maskiner/anlegg/biler00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler244237
Sum varige driftsmidler244237
Aksjer/Investeringer i datterselskap0-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler0-
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler0-
Sum varelager--
Kundefordringer1 417493
Konsernfordringer676398
Sum fordringer2 138897
Sum investeringer0-
Kasse/Bank/Post488465
Sum Kasse/Bank/Post488465
Sum omløpsmidler2 6261 363
Sum eiendeler2 8711 600
Aksje/Selskapskapital3030
Annen innskutt egenkapital--
Sum innskutt egenkapital3030
Sum opptjent egenkapital−887217
Annen egenkapital0217
Sum egenkapital−857247
Sum avsetninger til forpliktelser0-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0-
Langsiktig konserngjeld0-
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld7166
Skyldig offentlige avgifter689242
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Kortsiktig konserngjeld1 016214
Annen kortsiktig gjeld1 951779
Sum kortsiktig gjeld3 7281 353
Sum gjeld3 7281 353
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 8711 600
Garantistillelser--
Pantstillelser--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

HORN & CO AS

Org nr 826 438 622

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo