Proff
Proff

Husabø Sogndal

Org nr981 916 166
AdresseHovevegen 10, 3856 Sogndal

Fashion inspired by living.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-651-678717
Leder annen godtgjørelse-13-5774

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 47910 3229 04710 69310 221
Annen driftsinntekt0761402−10
Sum driftsinntekter11 47910 3989 18710 69510 211
Varekostnad6 1435 2774 8275 6825 292
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 7762 1931 9822 2192 083
Herav kun lønn2 3871 8781 7031 8331 819
Ordinære avskrivninger384545117157
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 5482 4171 8662 5322 449
Driftsresultat−25465468145231
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00-00
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt22−1-0
Sum finansinntekter22−100
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3222424557
Andre finanskostnader38121819
Sum annen finanskostnad38121819
Sum finanskostnader3530546376
Resultat før skatt−5843741382156
Sum skatt1296911836
Ordinært resultat−7034132264120
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−7034132264120
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-12-66
Sum anleggsmidler784175126220
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00−8--
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler03083120189
Sum varige driftsmidler03075120189
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler78----
Andre fordringer---025
Sum finansielle anleggsmidler78--025
Sum varelager2 0801 9731 8621 9052 312
Kundefordringer4788193--
Konsernfordringer-----
Sum fordringer52946642234336
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 0392 0271 6881 3121 095
Sum Kasse/Bank/Post1 0392 0271 6881 3121 095
Sum omløpsmidler3 6474 4663 9723 5603 442
Sum eiendeler3 7254 5084 0473 6863 662
Aksje/Selskapskapital192252252252402
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital−4565656206
Sum opptjent egenkapital2 0382 6482 3071 9851 921
Annen egenkapital2 0382 6482 3071 9851 921
Sum egenkapital2 0342 7042 3632 0412 127
Sum avsetninger til forpliktelser--22--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner167400747243364
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld167400769243364
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld593402263610292
Skyldig offentlige avgifter658628361438508
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld273244228336335
Sum kortsiktig gjeld1 5241 4039141 4021 171
Sum gjeld1 6911 8031 6831 6451 535
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 7254 5084 0473 6863 662
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Husabø Sogndal

Org nr 981 916 166

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo