Proff
Proff

I. P. Huse AS

A+
Proff Forvalt rating
A+ Meget lav risiko
Org nr834 432 382
Telefon992 76 000
AdresseIndustrivegen 11, 6296 Harøy

Vi har gjennom lang erfaring i bransjen opparbeidet oss kunnskap og erfaringer på det meste innenfor bransjen. Vi disponerer mange- og gode ressurser for å være rasjonell samtidig som spesifiserte krav tilfredsstilles. Du er velkommen til å ta kontakt med oss! For oss er kundene i fokus, vi skal ha fornøyde kunder og setter kundens ønsker og behov i høysetet.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 8951 8731 8741 8831 901
Leder annen godtgjørelse3620254749

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter212 667157 592190 449161 938369 168
Annen driftsinntekt7578501000
Sum driftsinntekter212 742158 378190 449162 038369 168
Varekostnad105 84443 67181 29973 974100 189
Beholdningsendringer−3856 603−9 963−4 56983 112
Lønnskostnader78 08578 28081 07493 636111 496
Herav kun lønn65 92065 87768 29578 72894 048
Ordinære avskrivninger9 42213 13416 78818 46018 837
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader46 13235 58032 79540 74465 471
Driftsresultat−26 356−18 890−11 544−60 207−9 937
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4 9085 51910 47311 81811 423
Sum finansinntekter4 9085 51910 47311 81811 423
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader6491 1776 1811 7284 275
Sum annen finanskostnad6491 1776 1811 7284 275
Sum finanskostnader6491 1776 1811 7284 275
Resultat før skatt−22 097−14 547−7 251−50 117−2 789
Sum skatt−5 239−3 488−1 977−11 2961 435
Ordinært resultat−16 857−11 060−5 275−38 821−4 225
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−16 857−11 060−5 275−38 821−4 225
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler49 95844 71941 23139 25427 959
Sum anleggsmidler113 544115 337130 963153 921158 972
Tomter, bygninger og annen fast eiendom18 28112 72313 48614 03914 600
Maskiner/anlegg/biler35 33642 91653 99767 55480 618
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler2 7551 9002 8834 8406 182
Sum varige driftsmidler56 37257 53970 36686 434101 401
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige−3856 603−9 963−4 56983 112
Investeringer i aksjer og andeler1 5402 3813 6043 8491 242
Andre fordringer----0
Sum finansielle anleggsmidler7 21313 07919 36628 23229 612
Sum varelager75 72175 33681 93971 97667 407
Kundefordringer187 865101 844129 96177 39872 760
Konsernfordringer-----
Sum fordringer195 439113 296140 26787 75591 749
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post73 852156 751140 864292 119350 669
Sum Kasse/Bank/Post73 852156 751140 864292 119350 669
Sum omløpsmidler345 011345 383363 070451 850509 825
Sum eiendeler458 555460 721494 034605 771668 797
Aksje/Selskapskapital105 809105 809105 809130 705130 705
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital105 809105 809105 809130 705130 705
Sum opptjent egenkapital308 839325 696336 756417 135455 956
Annen egenkapital308 839325 696336 756417 135455 956
Sum egenkapital414 648431 505442 565547 839586 661
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld22 5967 62611 42314 99411 247
Skyldig offentlige avgifter6 5637 2205 9215 86512 879
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld14 74914 36934 12537 07258 011
Sum kortsiktig gjeld43 90829 21651 46957 93282 137
Sum gjeld43 90829 21651 46957 93282 137
SUM EGENKAPITAL OG GJELD458 555460 721494 034605 771668 797
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7053933

Bedriftens lenker


Autorisasjoner

Mer info fra Forvalt

I. P. Huse AS

Org nr 834 432 382

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo