Proff
Proff

Ideco AS

Org nr990 456 186
AdresseGudes gate 10, 1530 Moss

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 5151 7411 0961 5461 173
Leder annen godtgjørelse172215214213204

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 5563 6093 428534509
Annen driftsinntekt-05964 192250
Sum driftsinntekter3 5563 6094 0244 725759
Varekostnad01 0932 8334 0350
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 1196 4714 3583 8451 785
Herav kun lønn7 8934 9953 7583 2571 577
Ordinære avskrivninger195181175173159
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 3595 4424 5261 0613 013
Driftsresultat−8 119−9 577−7 869−4 389−4 198
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt---195272
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt25 3047 9982 22513 14470 332
Sum finansinntekter25 3047 9982 22613 33970 679
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad---967684
Andre finanskostnader10 3978 9141 26399137
Sum annen finanskostnad15 5858 9141 263−528137
Sum finanskostnader15 5859 2771 2634391 729
Resultat før skatt1 600−10 856−6 9068 51164 752
Sum skatt---00
Ordinært resultat1 600−10 856−6 9068 51164 752
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 600−10 856−6 9068 51164 752
Ordinært utbytte---15 6392 500
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---15 6392 500
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---0-
Sum anleggsmidler129 892148 070110 52890 06761 156
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1127111
Maskiner/anlegg/biler---00
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler59215360533706
Sum varige driftsmidler60216632535708
Aksjer/Investeringer i datterselskap55 55769 65238 27921 27917 499
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler0----
Andre fordringer---09 114
Sum finansielle anleggsmidler129 831147 854109 89689 53260 448
Sum varelager----0
Kundefordringer4612535 041509
Konsernfordringer---5 6410
Sum fordringer41 41634 76018 99923 90631 706
Sum investeringer-5 4004 0674 6574 030
Kasse/Bank/Post11 2989 59810 7065 91310 857
Sum Kasse/Bank/Post11 2989 59810 7065 91310 857
Sum omløpsmidler52 71449 75833 77234 47546 593
Sum eiendeler182 606197 827144 300124 542107 749
Aksje/Selskapskapital4 3964 3964 3964 3964 396
Annen innskutt egenkapital---00
Sum innskutt egenkapital13 74813 74813 74813 74813 673
Sum opptjent egenkapital46 33144 73155 58863 00668 535
Annen egenkapital46 33144 73155 58863 00668 535
Sum egenkapital60 07958 47969 33576 75482 208
Sum avsetninger til forpliktelser---0-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-08510 173272
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---3 7354 001
Annen langsiktig gjeld---3 7354 001
Sum langsiktig gjeld0100 00054 02513 9084 273
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 515465600529102
Skyldig offentlige avgifter716799366442115
Kortsiktig konserngjeld---14 2550
Annen kortsiktig gjeld20 29638 08419 9745 61521 051
Sum kortsiktig gjeld122 52739 34920 94033 88021 268
Sum gjeld122 527139 34974 96547 78825 541
SUM EGENKAPITAL OG GJELD182 606197 827144 300124 542107 749
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Ideco AS

Org nr 990 456 186

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo