Proff
Proff

IKEA AS

Org nr914 787 521
AdresseBillingstadsletta 18, 1396 Billingstad

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

31.08.2018

31.08.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

30.08.2019

30.08.2018

LEDERLØNN

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn2 0422 7833 0272 0812 056
Leder annen godtgjørelse1 1222 5061 3701 2171 247

RESULTATREGNSKAP

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 462 0788 918 4908 735 7688 288 9857 870 966
Annen driftsinntekt27 97925 96719 06725 91623 063
Sum driftsinntekter8 490 0578 944 4578 754 8368 314 9027 894 028
Varekostnad4 886 9825 240 1615 195 6695 083 5514 856 313
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 536 4231 545 8111 450 5731 416 4201 293 340
Herav kun lønn1 248 8081 264 1001 191 6031 148 4431 036 875
Ordinære avskrivninger68 28292 88687 11181 978100 311
Nedskrivning---00
Andre driftskostnader1 666 2401 680 6791 576 2391 589 4941 543 162
Driftsresultat332 130384 921445 244143 459100 902
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4848314225
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt7 3605 3931 7371813 482
Sum finansinntekter27 52343 14439 42434 26827 190
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad227311648271346
Andre finanskostnader6 1246 6985 5241 3672 191
Sum annen finanskostnad6 1246 6985 5241 3672 191
Sum finanskostnader8 55312 5078 21312 84711 376
Resultat før skatt351 101415 558476 455164 880116 715
Sum skatt78 08291 790107 77138 63330 134
Ordinært resultat273 019323 767368 684126 24786 581
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat273 019323 767368 684126 24786 581
Ordinært utbytte200 000200 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte200 000200 000---
Konsernbidrag71 76052 798175 786122 34319 626

BALANSEREGNSKAP

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler28 91028 93131 83638 43342 559
Sum anleggsmidler280 172284 131299 419318 747342 851
Tomter, bygninger og annen fast eiendom02022195208
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler251 261255 180267 561280 119294 303
Sum varige driftsmidler251 261255 200267 583280 314294 511
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer---05 781
Sum finansielle anleggsmidler---05 781
Sum varelager465 506361 000342 774363 395377 465
Kundefordringer9 49011 1536 3399 9173 124
Konsernfordringer1 579 1291 708 1321 994 1231 876 2951 567 522
Sum fordringer1 677 5451 778 2572 081 0211 991 5421 625 873
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post11 4225 59016 8968 25812 529
Sum Kasse/Bank/Post11 4225 59016 8968 25812 529
Sum omløpsmidler2 154 4732 144 8462 440 6912 363 1952 015 867
Sum eiendeler2 434 6452 428 9772 740 1102 681 9412 358 718
Aksje/Selskapskapital10 00010 00010 00010 00010 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital10 00010 00010 00010 00010 000
Sum opptjent egenkapital410 369409 110338 140145 242141 339
Annen egenkapital410 369409 110338 140145 242141 339
Sum egenkapital420 369419 110348 140155 242151 339
Sum avsetninger til forpliktelser022 39646 14543 38834 125
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld06906906902 962
Annen langsiktig gjeld06906906902 962
Sum langsiktig gjeld023 08646 83544 07837 087
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld647 644619 722681 830684 233692 903
Skyldig offentlige avgifter100 772108 060120 42593 96392 615
Ordinært utbytte200 000200 000---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte200 000200 000---
Kortsiktig konserngjeld280 053294 968849 3871 097 094847 556
Annen kortsiktig gjeld727 985690 037641 899607 331521 563
Sum kortsiktig gjeld2 014 2761 986 7812 345 1342 482 6212 170 293
Sum gjeld2 014 2762 009 8672 391 9702 526 6992 207 380
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 434 6452 428 9772 740 1102 681 9412 358 718
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

IKEA AS

Org nr 914 787 521

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo