Proff
Proff

Indian Bygg AS

Org nr979 923 953
AdresseGranåsen 24, 1900 Fetsund

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 1631 023951827814
Leder annen godtgjørelse44700

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter120 316128 389113 40293 811131 247
Annen driftsinntekt2 5051 919--0
Sum driftsinntekter122 821130 308113 40293 811131 247
Varekostnad82 51989 82780 14150 37562 680
Beholdningsendringer00000
Lønnskostnader25 16423 17430 65832 55138 939
Herav kun lønn21 21219 55526 55128 00232 900
Ordinære avskrivninger270215268196143
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 9645 3406 0474 0834 267
Driftsresultat9 90411 752−3 7126 60625 217
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0--106
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6464814868
Sum finansinntekter6564815875
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad156106014
Andre finanskostnader2441331320
Sum annen finanskostnad2441331320
Sum finanskostnader39484319214
Resultat før skatt9 93011 768−3 6746 47225 277
Sum skatt2 1912 592−8061 4355 582
Ordinært resultat7 7399 176−2 8685 03819 696
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat7 7399 176−2 8685 03819 696
Ordinært utbytte3 300--29 0007 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte3 300--29 0007 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler---00
Sum anleggsmidler815737848925814
Tomter, bygninger og annen fast eiendom----0
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler696619730806697
Sum varige driftsmidler696619730806697
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige00000
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer119119119119117
Sum finansielle anleggsmidler119119119119117
Sum varelager-0124--
Kundefordringer30 40128 43228 81010 08425 054
Konsernfordringer-----
Sum fordringer30 92128 89529 41210 49225 257
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8 5938 6124 88919 61826 468
Sum Kasse/Bank/Post8 5938 6124 88919 61826 468
Sum omløpsmidler39 51437 50734 42530 11051 725
Sum eiendeler40 32938 24435 27331 03552 539
Aksje/Selskapskapital102102102102102
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital102102102102102
Sum opptjent egenkapital13 6149 176−12 86726 829
Annen egenkapital13 6149 176−12 86726 829
Sum egenkapital13 7169 2781012 96926 931
Sum avsetninger til forpliktelser8342 0873741 2191 674
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0011614484
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld8342 0874901 3631 758
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld11 70812 65214 7743 1345 159
Skyldig offentlige avgifter2 1033 1072 6394 1195 077
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld8 52410 24117 2298 5616 512
Sum kortsiktig gjeld25 77826 87934 68226 70323 849
Sum gjeld26 61328 96635 17228 06625 608
SUM EGENKAPITAL OG GJELD40 32938 24435 27331 03552 539
Garantistillelser14 8729 87116 6459 033792
Pantstillelser165165165165165
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Indian Bygg AS

Org nr 979 923 953

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo