Proff
Proff

Indian Bygg AS

Org nr979 923 953
AdresseBrobekkveien 114, 0582 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 023951827814747
Leder annen godtgjørelse47000

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter128 389113 40293 811131 247101 059
Annen driftsinntekt1 919--087
Sum driftsinntekter130 308113 40293 811131 247101 147
Varekostnad89 82780 14150 37562 68059 443
Beholdningsendringer0000−1 345
Lønnskostnader23 17430 65832 55138 93926 208
Herav kun lønn19 55526 55128 00232 90022 406
Ordinære avskrivninger21526819614390
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 3406 0474 0834 2675 367
Driftsresultat11 752−3 7126 60625 21711 385
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--1061
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt64814868-
Sum finansinntekter648158751
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad61060142
Andre finanskostnader4133132083
Sum annen finanskostnad4133132083
Sum finanskostnader48431921484
Resultat før skatt11 768−3 6746 47225 27711 302
Sum skatt2 592−8061 4355 5822 454
Ordinært resultat9 176−2 8685 03819 6968 848
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 176−2 8685 03819 6968 848
Ordinært utbytte--29 0007 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--29 0007 000-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler--000
Sum anleggsmidler737848925814563
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---00
Maskiner/anlegg/biler00000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler619730806697427
Sum varige driftsmidler619730806697427
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige0000−1 345
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer119119119117136
Sum finansielle anleggsmidler119119119117136
Sum varelager0124---
Kundefordringer28 43228 81010 08425 05424 352
Konsernfordringer-----
Sum fordringer28 89529 41210 49225 25724 529
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post8 6124 88919 61826 4688 069
Sum Kasse/Bank/Post8 6124 88919 61826 4688 069
Sum omløpsmidler37 50734 42530 11051 72532 598
Sum eiendeler38 24435 27331 03552 53933 161
Aksje/Selskapskapital102102102102102
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital102102102102102
Sum opptjent egenkapital9 176−12 86726 82914 134
Annen egenkapital9 176−12 86726 82914 134
Sum egenkapital9 2781012 96926 93114 236
Sum avsetninger til forpliktelser2 0873741 2191 6743 193
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner0116144840
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld2 0874901 3631 7583 193
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld12 65214 7743 1345 1595 940
Skyldig offentlige avgifter3 1072 6394 1195 0774 959
Ordinært utbytte--29 0007 000-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--29 0007 000-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld10 24117 2298 5616 5123 441
Sum kortsiktig gjeld26 87934 68226 70323 84915 732
Sum gjeld28 96635 17228 06625 60818 925
SUM EGENKAPITAL OG GJELD38 24435 27331 03552 53933 161
Garantistillelser9 87116 6459 0337921 442
Pantstillelser16516516516512 000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Indian Bygg AS

Org nr 979 923 953

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo