Proff
Proff

Inka AS

Org nr984 753 608
AdresseRøtingavegen 244, 5216 Lepsøy

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 8371 5521 3351 3641 291
Leder annen godtgjørelse55747

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter270 782137 805105 098101 46697 025
Annen driftsinntekt8492 200800134253
Sum driftsinntekter271 631140 005105 898101 60197 279
Varekostnad151 92641 38730 33535 76743 021
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader45 97547 76338 23631 14027 120
Herav kun lønn37 60940 14132 27725 77822 514
Ordinære avskrivninger9 99816 6288 6332 8723 160
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader41 37827 66121 78724 33515 833
Driftsresultat22 3536 5666 9067 4868 145
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5629101331
Sum finansinntekter5629101331
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader3 9486 4625 2561 509285
Sum annen finanskostnad3 9486 4625 2561 509285
Sum finanskostnader3 9486 4625 2561 509285
Resultat før skatt18 4611321 6605 9917 891
Sum skatt4 063112 7741 2131 843
Ordinært resultat14 398121−1 1144 7786 048
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat14 398121−1 1144 7786 048
Ordinært utbytte--01 5000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--01 5000
Konsernbidrag13 001----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-01048252
Sum anleggsmidler85 401202 053198 01777 40123 552
Tomter, bygninger og annen fast eiendom164108 319111 40857 9659 638
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler85 21593 68677 8736 7484 468
Sum varige driftsmidler85 396202 048198 00275 42821 663
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler55555
Andre fordringer--01 9211 632
Sum finansielle anleggsmidler5551 9261 637
Sum varelager10 1145 0844 1407 0403 596
Kundefordringer4 37210 3233 2914 0252 228
Konsernfordringer-----
Sum fordringer25 79312 8086 5194 9633 116
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 3061 5211 57712 2098 610
Sum Kasse/Bank/Post4 3061 5211 57712 2098 610
Sum omløpsmidler40 21219 41312 23724 21115 322
Sum eiendeler125 613221 465210 254101 61338 874
Aksje/Selskapskapital200100100100100
Annen innskutt egenkapital4----
Sum innskutt egenkapital586100100100100
Sum opptjent egenkapital5 22820 63620 51521 62818 351
Annen egenkapital5 22820 63620 51521 62818 351
Sum egenkapital5 81420 73620 61521 72818 451
Sum avsetninger til forpliktelser2 2163 1163 654--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner71 380170 908160 34257 9976 270
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 3593 4104 34428
Annen langsiktig gjeld2 3593 4104 34428
Sum langsiktig gjeld75 955177 434168 34158 0006 278
Gjeld til kredittinstitusjoner05283 020--
Leverandørgjeld13 19410 80111 18310 7016 075
Skyldig offentlige avgifter5 9816 2322 6351 0842 141
Ordinært utbytte--01 5000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte--01 5000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld23 5025 1844 4619 6064 020
Sum kortsiktig gjeld43 84423 29521 29821 88514 145
Sum gjeld119 799200 729189 63979 88420 423
SUM EGENKAPITAL OG GJELD125 613221 465210 254101 61338 874
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Inka AS

Org nr 984 753 608

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo