Proff
Proff

Innoventi AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr977 345 774
AdresseTorvet 1B, 4836 Arendal

Innoventi (etablert 1987) i Arendal. Vi jobber tett med oppdragsgiverne våre for å skape gode brukeropplevelser og tydelige budskap. Leveransene våre spenner fra digitalt produktdesign og visuelle identiteter til kommunikasjonsrådgivning og strategier, Felles for dem alle er at de hjelper deg å flytte verden fremover. 

Les mer om våre tjenester her: https://www.innoventi.no/

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--952849931
Leder annen godtgjørelse--476736

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter11 20611 6819 9178 62412 517
Annen driftsinntekt22520046-
Sum driftsinntekter11 43111 7019 9178 67012 517
Varekostnad1 9552 2471 8802 1204 059
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader6 6346 3225 2834 3885 560
Herav kun lønn5 3015 0934 2903 4714 311
Ordinære avskrivninger9380655412
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader2 0121 8771 7611 4361 669
Driftsresultat7371 1769296731 217
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1010−2905
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt31300
Sum finansinntekter1211−2616
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3943293546
Andre finanskostnader01221
Sum annen finanskostnad01221
Sum finanskostnader3944313647
Resultat før skatt7111 1428726381 175
Sum skatt157253197144263
Ordinært resultat554889675494912
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat554889675494912
Ordinært utbytte400600--450
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-200961--
Sum utbytte400800961-450
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler----0
Sum anleggsmidler330423406419473
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler329422405418472
Sum varige driftsmidler329422405418472
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler11111
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler11111
Sum varelager-----
Kundefordringer2 5011 2021 1321 0851 434
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 5821 2761 2021 1331 459
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 6271 9621 6771 5491 209
Sum Kasse/Bank/Post1 6271 9621 6771 5491 209
Sum omløpsmidler4 2093 2372 8782 6832 668
Sum eiendeler4 5393 6603 2843 1023 141
Aksje/Selskapskapital3131313131
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3131313130
Sum opptjent egenkapital1 0969428521 138606
Annen egenkapital1 0969428521 138606
Sum egenkapital1 1269728831 169636
Sum avsetninger til forpliktelser1623201711
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner073165255341
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1696186272352
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld461318357458348
Skyldig offentlige avgifter686880692665681
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 686545973351436
Sum kortsiktig gjeld3 3962 5922 2161 6612 153
Sum gjeld3 4122 6882 4011 9332 505
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 5393 6603 2843 1023 141
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7049669

Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
9:00 - 16:00
Tirsdag
9:00 - 16:00
Onsdag
9:00 - 16:00
Torsdag
9:00 - 16:00
Fredag
9:00 - 16:00
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Ta kontakt for mer informasjon

Mer info fra Forvalt

Innoventi AS

Org nr 977 345 774

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo