Proff
Proff

Institutt for Mentalisering

Org nr914 626 374
AdresseØydis vei 16, 3122 Tønsberg

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter3 1161 5462 4812 7022 865
Annen driftsinntekt35135063320267
Sum driftsinntekter3 4661 8962 5443 0223 132
Varekostnad2 6821 0761 3832 0681 366
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader444438269275208
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3623434606191 471
Driftsresultat−22384326087
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-01--
Sum finansinntekter-0100
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-01-1
Andre finanskostnader--00-
Sum annen finanskostnad--00-
Sum finanskostnader-0101
Resultat før skatt−22384326087
Sum skatt-----
Ordinært resultat−22384326087
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−22384326087
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler0000-
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer558242278111907
Konsernfordringer-----
Sum fordringer558242278158984
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 6891 688915836607
Sum Kasse/Bank/Post1 6891 688915836607
Sum omløpsmidler2 2471 9301 1939931 591
Sum eiendeler2 2471 9301 1939931 591
Aksje/Selskapskapital---100-
Annen innskutt egenkapital100100--100
Sum innskutt egenkapital100100-100100
Sum opptjent egenkapital49751958148−12
Annen egenkapital49751958148-
Sum egenkapital59761958114888
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0000-
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1544668612
Skyldig offentlige avgifter163815811
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 6181 2295317511 480
Sum kortsiktig gjeld1 6491 3116138451 503
Sum gjeld1 6491 3116138451 503
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 2471 9301 1939931 591
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Institutt for Mentalisering

Org nr 914 626 374

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo