Proff
Proff

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKA

Org nr974 247 488
AdresseRichard Johnsens gate 12, 4021 Stavanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-788770754722
Leder annen godtgjørelse-12578

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 86511 85611 12010 5959 890
Annen driftsinntekt1 7954 2373 8603 2482 323
Sum driftsinntekter16 66116 09314 98013 84312 213
Varekostnad136387617663
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader9 1509 3417 8977 6166 908
Herav kun lønn6 8637 0206 0946 6255 965
Ordinære avskrivninger26823217512155
Nedskrivning-016--
Andre driftskostnader6 7126 1285 7085 6535 382
Driftsresultat3953541 108278−194
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt5829546944
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter5829546944
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1--00
Andre finanskostnader-7---
Sum annen finanskostnad-7---
Sum finanskostnader17-00
Resultat før skatt4523761 162346−150
Sum skatt39----
Ordinært resultat4133761 162346−150
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4133761 162346−150
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler7010313653-
Sum anleggsmidler927874821682383
Tomter, bygninger og annen fast eiendom100----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler562592522482252
Sum varige driftsmidler661592522482252
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer951781624631
Sum finansielle anleggsmidler195178162146131
Sum varelager7703865197
Kundefordringer13 21714 05213 61312 34510 902
Konsernfordringer-1 3801 3481 3191 219
Sum fordringer16 23416 83916 22514 86613 289
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 9716 0356 9556 4297 362
Sum Kasse/Bank/Post7 9716 0356 9556 4297 362
Sum omløpsmidler24 28122 87423 21821 35920 849
Sum eiendeler25 20823 74824 03922 04121 231
Aksje/Selskapskapital6 7556 3425 9664 8044 458
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital6 7556 3425 9664 8044 458
Sum opptjent egenkapital00---
Annen egenkapital00---
Sum egenkapital6 7556 3425 9664 8044 458
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0410246-
Annen langsiktig gjeld-0410246-
Sum langsiktig gjeld004102460
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 9761 8291 5621 7531 703
Skyldig offentlige avgifter692725545561517
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld15 74614 84415 55714 67714 553
Sum kortsiktig gjeld18 45317 40617 66316 99116 773
Sum gjeld18 45317 40618 07317 23716 773
SUM EGENKAPITAL OG GJELD25 20823 74824 03922 04121 231
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKA

Org nr 974 247 488

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo