Proff
Proff

Intermediary AS

Org nr925 615 471
Telefon965 03 953
AdresseBryggerikaien 24, 4014 Stavanger

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

03.09.2020

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Lønn---
Leder annen godtgjørelse---

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter63013
Annen driftsinntekt-20675
Sum driftsinntekter6320688
Varekostnad---
Beholdningsendringer---
Lønnskostnader0--
Herav kun lønn0--
Ordinære avskrivninger---
Nedskrivning---
Andre driftskostnader4289114
Driftsresultat21116−26
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern---
Inntekt på investering i datterselskap---
Sum annen renteinntekt---
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap---
Sum annen finansinntekt---
Sum finansinntekter---
Nedskrivning fin. anleggsmidler---
Sum annen rentekostnad0--
Andre finanskostnader---
Sum annen finanskostnad---
Sum finanskostnader0--
Resultat før skatt21116−26
Sum skatt525-
Ordinært resultat1691−26
Ekstraordinære inntekter---
Ekstraordinære kostnader---
Skatt ekstraordinært---
Årsresultat1691−26
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte95--
Sum utbytte95--
Konsernbidrag---

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOK
Goodwill---
Sum immaterielle midler---
Sum anleggsmidler000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom---
Maskiner/anlegg/biler---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler---
Sum varige driftsmidler---
Aksjer/Investeringer i datterselskap---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige---
Investeringer i aksjer og andeler---
Andre fordringer---
Sum finansielle anleggsmidler---
Sum varelager---
Kundefordringer63--
Konsernfordringer---
Sum fordringer632-
Sum investeringer---
Kasse/Bank/Post315758
Sum Kasse/Bank/Post315758
Sum omløpsmidler6615958
Sum eiendeler6615958
Aksje/Selskapskapital747474
Annen innskutt egenkapital−6−6−6
Sum innskutt egenkapital696969
Sum opptjent egenkapital−1465−26
Annen egenkapital−1465-
Sum egenkapital5513443
Sum avsetninger til forpliktelser---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---
Langsiktig konserngjeld---
Ansvarlig lånekapital---
Sum annen langsiktig gjeld---
Annen langsiktig gjeld---
Sum langsiktig gjeld000
Gjeld til kredittinstitusjoner---
Leverandørgjeld6-16
Skyldig offentlige avgifter---
Ordinært utbytte---
Ekstraordinært utbytte---
Tilleggsutbytte95--
Sum utbytte95--
Kortsiktig konserngjeld---
Annen kortsiktig gjeld---
Sum kortsiktig gjeld112516
Sum gjeld112516
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6615958
Garantistillelser---
Pantstillelser---
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Intermediary AS

Org nr 925 615 471

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo