Proff
Proff

Internsikring AS

Org nr999 285 937
AdresseSandviksbodene 66, 5035 Bergen
Del avRch AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-1 060927881814
Leder annen godtgjørelse-208993553

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter23 37926 57626 66428 25327 576
Annen driftsinntekt018914114421
Sum driftsinntekter23 37926 76526 80528 39727 597
Varekostnad287316400510515
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader13 68015 62015 40115 89415 983
Herav kun lønn11 03212 80712 69012 81013 459
Ordinære avskrivninger1 1641 2701 2621 3041 213
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6 5326 2707 4946 8616 247
Driftsresultat1 7153 2892 2483 8283 639
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt150173131159122
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt44502
Sum finansinntekter154177136159123
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad77101624330
Andre finanskostnader29----
Sum annen finanskostnad29----
Sum finanskostnader106101624330
Resultat før skatt1 7633 3652 3223 9443 731
Sum skatt3887586441 0231 004
Ordinært resultat1 3762 6071 6782 9212 728
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 3762 6071 6782 9212 728
Ordinært utbytte-1 9501 0001 7001 400
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-1 9501 0001 7001 400
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3 3113 0803 3703 3793 589
Sum anleggsmidler3 3283 0803 3703 3793 607
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler17--017
Sum varige driftsmidler17--017
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager0----
Kundefordringer2 7404 9804 7495 2744 251
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 7905 0634 9395 5554 416
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post6641 6551 6632 0873 281
Sum Kasse/Bank/Post6641 6551 6632 0873 281
Sum omløpsmidler4 4536 7176 6027 6417 697
Sum eiendeler7 7819 7979 97311 02011 303
Aksje/Selskapskapital8484848484
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital1 2591 2591 2591 2591 259
Sum opptjent egenkapital1 6302543471 1692 649
Annen egenkapital1 6302543471 1692 649
Sum egenkapital2 8891 5131 6062 4283 908
Sum avsetninger til forpliktelser6363420525654
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner379709545822376
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld4427729641 3471 030
Gjeld til kredittinstitusjoner0----
Leverandørgjeld126125238151284
Skyldig offentlige avgifter1 2141 6212 4261 6661 582
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 7233 0583 0942 6052 536
Sum kortsiktig gjeld4 4507 5127 4027 2456 366
Sum gjeld4 8928 2848 3668 5927 396
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 7819 7979 97311 02011 303
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Internsikring AS

Org nr 999 285 937

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo