Proff
Proff

IVAR IKS

Org nr871 035 032
AdresseBreiflåtveien 16, 4017 Stavanger

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 6321 3701 616241 758
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 115 812959 813904 758850 728734 423
Annen driftsinntekt2 7561 3661 3382 1041 297
Sum driftsinntekter1 118 568961 179906 097852 832735 720
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader233 736232 440224 242223 649205 776
Herav kun lønn171 607168 561-165 750150 883
Ordinære avskrivninger190 269193 847154 396123 111109 732
Nedskrivning-000950
Andre driftskostnader529 193447 503468 055411 433356 740
Driftsresultat165 37087 38959 40394 63962 522
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3 1723 3362 6454 9804 872
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-000-
Sum finansinntekter3 1723 3362 6454 9804 872
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad107 18843 59462 47388 59266 683
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader107 18843 59462 47388 59266 683
Resultat før skatt61 35447 131−42611 027711
Sum skatt688277251323−294
Ordinært resultat60 66646 855−67710 7041 005
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat60 66646 855−67710 7041 005
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00---
Sum immaterielle midler0000294
Sum anleggsmidler4 557 9974 516 1274 336 1014 211 2114 063 372
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0--3 978 678
Maskiner/anlegg/biler4 473 7284 432 1774 252 2274 127 148-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler4 473 7284 432 1774 252 2274 127 1483 978 678
Aksjer/Investeringer i datterselskap76 57876 57876 57876 57876 578
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler7 0026 2625 5874 8907 747
Andre fordringer6901 1101 7092 59474
Sum finansielle anleggsmidler84 27083 95083 87484 06284 399
Sum varelager-----
Kundefordringer--99 500104 953110 203
Konsernfordringer-----
Sum fordringer650 460256 174227 636183 044171 157
Sum investeringer033 24032 96432 50131 853
Kasse/Bank/Post176 394115 182112 957189 35191 892
Sum Kasse/Bank/Post176 394115 182112 957189 35191 892
Sum omløpsmidler826 854404 597373 556404 896294 903
Sum eiendeler5 384 8514 920 7244 709 6574 616 1064 358 274
Aksje/Selskapskapital27 48327 48327 18927 18927 189
Annen innskutt egenkapital4 9254 925---
Sum innskutt egenkapital32 40932 40927 18927 18927 189
Sum opptjent egenkapital261 482200 815157 186157 863147 159
Annen egenkapital261 482200 815157 186157 863147 159
Sum egenkapital293 890233 224184 375185 052174 348
Sum avsetninger til forpliktelser36 51132 64230 93329 84927 264
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner4 793 6934 287 4954 150 3594 061 3163 762 111
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld9 6809 8299 5746 3346 447
Annen langsiktig gjeld9 6809 8299 5746 3346 447
Sum langsiktig gjeld4 839 8844 329 9674 190 8664 097 4993 795 822
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld116 314104 10565 76379 188103 004
Skyldig offentlige avgifter16 56416 41214 85214 49813 268
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld92136150127118
Annen kortsiktig gjeld117 420236 604253 401239 715271 713
Sum kortsiktig gjeld251 077357 534334 416333 556388 104
Sum gjeld5 090 9614 687 5014 525 2824 431 0554 183 926
SUM EGENKAPITAL OG GJELD5 384 8514 920 7244 709 6574 616 1064 358 274
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

IVAR IKS

Org nr 871 035 032

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo