Proff
Proff

J Karlsen Eiendom AS

Org nr871 201 722
AdresseSagvollvegen 1, 2833 Raufoss

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt4 6474 5794 3484 2903 777
Sum driftsinntekter4 6474 5794 3484 2903 777
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0-0414
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger468468468489517
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader7681 296528602999
Driftsresultat3 4112 8153 3533 1952 248
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 36742002
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--0476142
Sum finansinntekter1 367420476145
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad747485408437519
Andre finanskostnader0----
Sum annen finanskostnad0----
Sum finanskostnader747485408437519
Resultat før skatt4 0312 3722 9453 2341 873
Sum skatt887522648607381
Ordinært resultat3 1441 8502 2972 6271 492
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 1441 8502 2972 6271 492
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-1 9162 3442 235-

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler17 32117 53218 00018 46819 100
Tomter, bygninger og annen fast eiendom17 32117 53218 00018 46818 936
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0000164
Sum varige driftsmidler17 32117 53218 00018 46819 100
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager-----
Kundefordringer2 5922 6952 5702 2002 066
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 6502 7482 6252 2472 116
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post9473281061 730287
Sum Kasse/Bank/Post9473281061 730287
Sum omløpsmidler3 5973 0752 7313 9772 403
Sum eiendeler20 91920 60820 73122 44521 503
Aksje/Selskapskapital420420420420420
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 2602 2602 2602 2602 260
Sum opptjent egenkapital344427493540148
Annen egenkapital344427493540148
Sum egenkapital2 6042 6872 7532 8002 408
Sum avsetninger til forpliktelser741764783796820
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner12 74013 30013 86014 42014 980
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld13 48114 06414 64315 21615 800
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld14914879145114
Skyldig offentlige avgifter424480462388312
Kortsiktig konserngjeld2 9441 8571 6062 8651 765
Annen kortsiktig gjeld1 3161 3711 1891 0301 105
Sum kortsiktig gjeld4 8343 8563 3354 4293 296
Sum gjeld18 31517 92117 97819 64519 095
SUM EGENKAPITAL OG GJELD20 91920 60820 73122 44521 503
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

J Karlsen Eiendom AS

Org nr 871 201 722

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo