Proff
Proff

J Karlsen Gartneri AS

Org nr957 494 013
AdresseTulipanvegen 6, 2864 Fall

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--986920791
Leder annen godtgjørelse--787575

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter87 55169 91473 18068 26765 032
Annen driftsinntekt591626365405640
Sum driftsinntekter88 14270 54073 54568 67365 671
Varekostnad−1 110−1 082878−784−288
Beholdningsendringer39 32531 28933 58832 35828 421
Lønnskostnader21 96219 03719 80019 18617 386
Herav kun lønn19 144-17 49616 96214 996
Ordinære avskrivninger1 3094793 9184 5445 119
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader20 89018 4859 87410 7519 728
Driftsresultat5 7662 3325 4872 6195 306
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1-235
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 9912 1421 5053 1371 804
Sum finansinntekter1 9922 1421 5073 1401 809
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad20245368524619
Andre finanskostnader2 2371 1741 4021 6622 261
Sum annen finanskostnad2 2371 1741 4021 6622 261
Sum finanskostnader2 4391 2191 7702 1862 881
Resultat før skatt5 3193 2555 2243 5734 234
Sum skatt1 1197491 149786995
Ordinært resultat4 2012 5064 0742 7873 239
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 2012 5064 0742 7873 239
Ordinært utbytte635---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte635---
Konsernbidrag4 1942 4714 9293 0003 960

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00814681515
Sum anleggsmidler20 69111 72226 52429 32837 542
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-06 8467 9399 523
Maskiner/anlegg/biler1 3451 3004 8145 6897 000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5 8242 3996 2236 9697 179
Sum varige driftsmidler8 9064 90018 60521 54225 050
Aksjer/Investeringer i datterselskap--000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige39 32531 28933 58832 35828 421
Investeringer i aksjer og andeler144144144144144
Andre fordringer--000
Sum finansielle anleggsmidler11 7866 8217 1057 10511 977
Sum varelager28 34827 33511 22222 75811 755
Kundefordringer19 39810 07114 40615 28810 659
Konsernfordringer-----
Sum fordringer23 61312 34716 94116 43112 107
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 2572 8584 5822 3541 587
Sum Kasse/Bank/Post1 2572 8584 5822 3541 587
Sum omløpsmidler39 04428 87332 74530 16425 449
Sum eiendeler59 73540 59459 26959 49262 990
Aksje/Selskapskapital9999990990990
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital9999990990990
Sum opptjent egenkapital8838768 3169 1719 384
Annen egenkapital8838768 3169 1719 384
Sum egenkapital9829759 30610 16110 374
Sum avsetninger til forpliktelser185144000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner9916368 77412 37915 795
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 1757808 77412 37915 795
Gjeld til kredittinstitusjoner8 561---0
Leverandørgjeld21 22216 69715 34414 14013 170
Skyldig offentlige avgifter17 07715 28717 68016 56415 186
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld10 7096 8558 1665 2968 466
Sum kortsiktig gjeld57 57838 83941 19036 95336 822
Sum gjeld58 75439 61949 96349 33252 616
SUM EGENKAPITAL OG GJELD59 73540 59459 26959 49262 990
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

J Karlsen Gartneri AS

Org nr 957 494 013

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo