Proff
Proff

Jabra Invest AS

Org nr989 014 935
AdresseTjernsrudveien 31 B, 1368 Stabekk

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt728265545482-
Sum driftsinntekter728265545482-
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1915151313
Driftsresultat709250530469−13
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt26----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt0310191 322
Sum finansinntekter26310191 322
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader9372281238
Sum annen finanskostnad9372281238
Sum finanskostnader9372281238
Resultat før skatt−2022315324871 071
Sum skatt-----
Ordinært resultat−2022315324871 071
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−2022315324871 071
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler3 6474 6745 5615 4325 267
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler3 6474 5705 5615 4325 267
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler3 6474 6745 5615 4325 267
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer631946162245
Sum investeringer2 0291 604746661642
Kasse/Bank/Post2 9822 6242 3171 8832 498
Sum Kasse/Bank/Post2 9822 6242 3171 8832 498
Sum omløpsmidler5 0744 2483 1092 7063 385
Sum eiendeler8 7218 9228 6708 1388 651
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 1201 1201 1201 1201 120
Sum opptjent egenkapital3 2783 4793 2492 7172 230
Annen egenkapital3 2783 4793 2492 7172 230
Sum egenkapital4 3984 5994 3693 8373 350
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter-----
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld4 3234 3234 3014 3015 301
Sum kortsiktig gjeld4 3234 3234 3014 3015 301
Sum gjeld4 3234 3234 3014 3015 301
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 7218 9228 6708 1388 651
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Jabra Invest AS

Org nr 989 014 935

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo