Proff
Proff

Jølstad Begravelsesbyrå

Org nr983 401 546
AdresseSkiveien 61, 1410 Kolbotn

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 8441 7651 7201 5991 563
Leder annen godtgjørelse364302114158149

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter353 923327 565269 238239 301228 782
Annen driftsinntekt8 2638 0786 8455 8876 586
Sum driftsinntekter362 186335 643276 083245 188235 369
Varekostnad120 475108 19184 17382 32379 157
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader129 514120 844101 56594 33987 949
Herav kun lønn103 79296 48683 36176 48170 633
Ordinære avskrivninger8 3226 8104 5785 5655 156
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader79 19273 17158 15755 76558 308
Driftsresultat24 68426 62727 6107 1954 799
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt789489309177423
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt4527562 362
Sum finansinntekter8745813119342 785
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1 3751 059670449609
Andre finanskostnader56183186223185
Sum annen finanskostnad56183186223185
Sum finanskostnader1 4311 242856672794
Resultat før skatt24 12725 96627 0657 4576 790
Sum skatt5 3326 1406 1851 8061 713
Ordinært resultat18 79519 82620 8805 6515 077
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat18 79519 82620 8805 6515 077
Ordinært utbytte12 00010 00015 0007 0000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte12 00010 00015 0007 0000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill6 8809 0363771 0242 479
Sum immaterielle midler10 9829 3701 0431 9203 292
Sum anleggsmidler51 39652 19642 01335 66828 417
Tomter, bygninger og annen fast eiendom500253---
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler31 09232 83325 76724 20624 683
Sum varige driftsmidler31 59233 08525 76724 20624 683
Aksjer/Investeringer i datterselskap6 9236 92314 9719 310210
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler232232232232232
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler8 8229 74115 2039 542442
Sum varelager4 9434 5593 1493 1742 532
Kundefordringer39 80431 81629 28728 14123 022
Konsernfordringer005 339--
Sum fordringer45 13539 37141 02032 63326 575
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post16 43319 70314 9186 3499 895
Sum Kasse/Bank/Post16 43319 70314 9186 3499 895
Sum omløpsmidler66 51063 63459 08842 15639 001
Sum eiendeler117 906115 830101 10177 82467 419
Aksje/Selskapskapital520520520520520
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital7 9357 9357 9357 9357 935
Sum opptjent egenkapital29 79022 99415 09612 11420 463
Annen egenkapital29 79022 99415 09612 11420 463
Sum egenkapital37 72430 92923 03120 04928 398
Sum avsetninger til forpliktelser300365409
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner17 72922 99426 13219 34513 250
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 8371 9702 1572 2222 107
Annen langsiktig gjeld1 8371 9702 1572 2222 107
Sum langsiktig gjeld19 56824 96528 28921 93115 766
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld17 56518 49710 3409 1465 177
Skyldig offentlige avgifter9 5019 9817 5087 9567 046
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld15 95415 93511 0829 8529 395
Sum kortsiktig gjeld60 61459 93649 78135 84423 255
Sum gjeld80 18284 90178 07057 77539 021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD117 906115 830101 10177 82467 419
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Jølstad Begravelsesbyrå

Org nr 983 401 546

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo