Proff
Proff

Jøra Bygg A/S

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr951 104 000
AdresseHeimstadjordet 15, 2656 Follebu

Jøra Bygg AS markedsfører, selger og bygger hytter og leiligheter. Vi utvikler og selger hyttetomter på flere steder i Sør-Gudbrandsdalen. Vi har lagt opp til stor fleksibilitet i vår hytteproduksjon, og sammen med våre arkitekter kan vi skreddersy din drømmehytte.

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 7391 5071 3291 4451 137
Leder annen godtgjørelse219151158-67

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter175 489155 446110 70877 916101 900
Annen driftsinntekt73511 624908958672
Sum driftsinntekter176 224167 070111 61678 874102 571
Varekostnad113 354111 20368 07350 54666 378
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader40 45236 68129 36526 31425 861
Herav kun lønn34 29230 73224 61221 62522 049
Ordinære avskrivninger2 1721 5501 5291 092623
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader14 73110 9159 0168 0917 563
Driftsresultat5 5166 7203 632−7 1692 147
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3192033
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 1281 4501 0005051
Sum finansinntekter1 1591 4591 0205073
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad947453908733584
Andre finanskostnader0122--
Sum annen finanskostnad08908500-
Sum finanskostnader9474611 8161 233584
Resultat før skatt5 7277 7182 836−7 8941 566
Sum skatt1 0245490−280373
Ordinært resultat4 7037 1692 836−7 6141 193
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 7037 1692 836−7 6141 193
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00--0
Sum anleggsmidler15 62711 64911 59813 52410 091
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler8 5206 7906 8857 3784 718
Sum varige driftsmidler8 5206 7906 8857 3784 718
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 6042 1021 2001 8161 816
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler1441442 7453 7771 377
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler7 1084 8594 7126 1465 372
Sum varelager50 39824 99720 82013 22311 437
Kundefordringer10 22412 4438 0839 03711 101
Konsernfordringer-----
Sum fordringer16 42316 24410 36111 55917 162
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post296 58811 42091 078
Sum Kasse/Bank/Post296 58811 42091 078
Sum omløpsmidler66 85047 82842 60124 79229 676
Sum eiendeler82 47859 47754 19838 31539 767
Aksje/Selskapskapital132132132132132
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 0941 0941 094119119
Sum opptjent egenkapital18 65313 9506 7803 94411 558
Annen egenkapital18 65313 9506 7803 94411 558
Sum egenkapital19 74715 0447 8744 06311 677
Sum avsetninger til forpliktelser1 573549-0280
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner31 0014 50912 51812 9358 059
Langsiktig konserngjeld--1 6671 667-
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 1740--2 500
Annen langsiktig gjeld2 1740--2 500
Sum langsiktig gjeld34 7475 05814 18414 60210 839
Gjeld til kredittinstitusjoner1 2150-2 128915
Leverandørgjeld10 97515 04010 5447 3607 739
Skyldig offentlige avgifter5 9645 4225 7082 0143 364
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9 82918 91415 8888 1495 233
Sum kortsiktig gjeld27 98339 37532 14019 65017 251
Sum gjeld62 73144 43446 32434 25228 090
SUM EGENKAPITAL OG GJELD82 47859 47754 19838 31539 767
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6966305

Mer info fra Forvalt

Jøra Bygg A/S

Org nr 951 104 000

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo