Proff
Proff

Jg Eiendomsselskap AS

Org nr924 991 429
AdresseEikeskogvegen 54, 5570 Aksdal

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Lønn----
Leder annen godtgjørelse----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter----
Annen driftsinntekt4 4802 248--
Sum driftsinntekter4 4802 248--
Varekostnad----
Beholdningsendringer----
Lønnskostnader-000
Herav kun lønn---0
Ordinære avskrivninger1 57171700
Nedskrivning----
Andre driftskostnader6036202256
Driftsresultat2 305912−225−6
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----
Inntekt på investering i datterselskap----
Sum annen renteinntekt10820
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----
Sum annen finansinntekt----
Sum finansinntekter10820
Nedskrivning fin. anleggsmidler----
Sum annen rentekostnad2 283765-37
Andre finanskostnader0168020
Sum annen finanskostnad0168020
Sum finanskostnader2 283934056
Resultat før skatt32−14−223−62
Sum skatt7−3−49−14
Ordinært resultat25−11−174−48
Ekstraordinære inntekter----
Ekstraordinære kostnader----
Skatt ekstraordinært----
Årsresultat25−11−174−48
Ordinært utbytte----
Ekstraordinært utbytte----
Tilleggsutbytte----
Sum utbytte----
Konsernbidrag----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-12
ValutaNOKNOKNOKNOK
Goodwill----
Sum immaterielle midler59666314
Sum anleggsmidler49 12548 54224 2716 835
Tomter, bygninger og annen fast eiendom48 63447 97424 2086 821
Maskiner/anlegg/biler432145--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-357--
Sum varige driftsmidler49 06648 47724 2086 821
Aksjer/Investeringer i datterselskap----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----
Investeringer i aksjer og andeler----
Andre fordringer----
Sum finansielle anleggsmidler----
Sum varelager0000
Kundefordringer0000
Konsernfordringer----
Sum fordringer26188610
Sum investeringer----
Kasse/Bank/Post01 0676 9874 471
Sum Kasse/Bank/Post01 0676 9874 471
Sum omløpsmidler261 0857 8484 471
Sum eiendeler49 15149 62732 11911 305
Aksje/Selskapskapital500500500500
Annen innskutt egenkapital----
Sum innskutt egenkapital1 0001 0001 0001 000
Sum opptjent egenkapital−208−233−222−48
Annen egenkapital−208−233−222−48
Sum egenkapital792767778952
Sum avsetninger til forpliktelser0000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner34 50336 46707 350
Langsiktig konserngjeld----
Ansvarlig lånekapital----
Sum annen langsiktig gjeld13 160---
Annen langsiktig gjeld13 160---
Sum langsiktig gjeld47 66336 46707 350
Gjeld til kredittinstitusjoner0028 2790
Leverandørgjeld242101623
Skyldig offentlige avgifter0259--
Kortsiktig konserngjeld----
Annen kortsiktig gjeld45312 0343 0003 000
Sum kortsiktig gjeld69612 39431 3413 003
Sum gjeld48 35948 86031 34110 353
SUM EGENKAPITAL OG GJELD49 15149 62732 11911 305
Garantistillelser----
Pantstillelser----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Jg Eiendomsselskap AS

Org nr 924 991 429

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo