Proff
Proff

Joachim Wg AS

Org nr921 021 232
AdresseC. Sundts gate 17, 5004 Bergen

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader9585119101123
Driftsresultat−95−85−119−101−123
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1 80916148175285
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt6 92936 48011 8284 0504 050
Sum finansinntekter8 73836 64111 8774 2254 335
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader11469---
Sum annen finanskostnad11469---
Sum finanskostnader176154-00
Resultat før skatt8 46636 40211 7584 1254 212
Sum skatt404241554160
Ordinært resultat8 06336 16111 7034 0844 152
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8 06336 16111 7034 0844 152
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte3 00007 000--
Sum utbytte3 00007 000--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler00000
Sum anleggsmidler47 91343 45443 45443 45443 454
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler47 91343 45443 45443 45443 454
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler47 91343 45443 45443 45443 454
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer-----
Sum fordringer022 500-09 253
Sum investeringer30 05816 93318 187--
Kasse/Bank/Post29 36218 8189 44919 3727 535
Sum Kasse/Bank/Post29 36218 8189 44919 3727 535
Sum omløpsmidler59 42058 25127 63619 37216 788
Sum eiendeler107 334101 70571 09062 82660 242
Aksje/Selskapskapital24024012012030
Annen innskutt egenkapital14 77814 77814 77814 77814 778
Sum innskutt egenkapital16 55616 55616 43616 43616 346
Sum opptjent egenkapital87 07582 01245 85241 14941 265
Annen egenkapital87 07582 01245 85241 14941 265
Sum egenkapital103 63198 56862 28857 58557 611
Sum avsetninger til forpliktelser230000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld230000
Gjeld til kredittinstitusjoner381241554160
Leverandørgjeld2011121116
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2792 8841 7369902 556
Sum kortsiktig gjeld3 6803 1378 8035 2412 631
Sum gjeld3 7023 1378 8035 2412 631
SUM EGENKAPITAL OG GJELD107 334101 70571 09062 82660 242
Garantistillelser-----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Joachim Wg AS

Org nr 921 021 232

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo