Proff
Proff

Jon H Martinussen

Org nr962 615 945
AdresseSnippa 2, 6100 Volda

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter9431 0361 141903956
Annen driftsinntekt01000210210
Sum driftsinntekter9431 1361 1411 1131 166
Varekostnad---02
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-0000
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger1023232323
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader123138122127166
Driftsresultat809976996963976
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-14171812
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt63----
Sum finansinntekter6314171812
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader-----
Resultat før skatt8729901 012981989
Sum skatt-----
Ordinært resultat8729901 012981989
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat8729901 012981989
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-00--
Sum anleggsmidler128138161183206
Tomter, bygninger og annen fast eiendom128138161183206
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler128138161183206
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2454046100
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2484046100
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 4682 7352 5702 1671 236
Sum Kasse/Bank/Post3 4682 7352 5702 1671 236
Sum omløpsmidler3 7163 1392 6312 1671 236
Sum eiendeler3 8443 2772 7922 3511 442
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital3 6163 1022 6212 1761 407
Annen egenkapital3 6163 1022 6212 1761 407
Sum egenkapital3 6163 1022 6212 1761 407
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld-----
Skyldig offentlige avgifter22216517117435
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld610---
Sum kortsiktig gjeld22817517117435
Sum gjeld22817517117435
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 8443 2772 7922 3511 442
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Jon H Martinussen

Org nr 962 615 945

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo