Proff
Proff

Jtm Holding AS

Org nr996 336 131
Adresse8850 Herøy

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt-----
Sum driftsinntekter-----
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader-----
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger-----
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader48103311916
Driftsresultat−48−103−31−19−16
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt175----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt5 5646 2071 384316 356
Sum finansinntekter5 7396 2431 4196166 356
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0----
Andre finanskostnader-0000
Sum annen finanskostnad-0000
Sum finanskostnader7200000
Resultat før skatt4 9716 1401 3885966 340
Sum skatt8716459131120
Ordinært resultat4 8845 9761 3294656 220
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 8845 9761 3294656 220
Ordinært utbytte-01 3751 7001 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte500----
Sum utbytte50001 3751 7001 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler3 78920 15822 3733 0263 026
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler-----
Aksjer/Investeringer i datterselskap0----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler7633 0113 0113 0113 011
Andre fordringer0----
Sum finansielle anleggsmidler3 78920 15822 3733 0263 026
Sum varelager-----
Kundefordringer-----
Konsernfordringer5 000----
Sum fordringer5 9575 92088417 96017 375
Sum investeringer15 932----
Kasse/Bank/Post3 9552 4779873 3795 184
Sum Kasse/Bank/Post3 9552 4779873 3795 184
Sum omløpsmidler25 8458 3971 87121 33922 559
Sum eiendeler29 63428 55524 24424 36525 585
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital29 44325 06024 08324 12925 365
Annen egenkapital29 44325 06024 08324 12925 365
Sum egenkapital29 54325 16024 18324 22925 465
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld0604-
Skyldig offentlige avgifter-----
Kortsiktig konserngjeld0----
Annen kortsiktig gjeld33 226111
Sum kortsiktig gjeld903 39660136121
Sum gjeld903 39660136121
SUM EGENKAPITAL OG GJELD29 63428 55524 24424 36525 585
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Jtm Holding AS

Org nr 996 336 131

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo