Proff
Proff

K G Puntervold AS (Det Norske Brenneri)

A++
Proff Premium rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr915 255 736
AdresseØsterhus Industriveien 6, 4879 Grimstad

Vi tar imot epler for pressing til eplemost. Vår Eplemost er laget av friskpresset saft fra lokale råvarer - ikke fra konsentrat. Et rent naturprodukt uten noen tilsetningstoffer.

Vi kjører rundt for å hente epler/selge eple-most i Aust- og Vest Agder. Har du ikke epler kan du naturligvis kjøpe eple-most rimelig fra bilene. Vi er stolte over disse Sørlandsproduktene og vil gjerne dele en herlig smaksopplevelse med så mange som mulig!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--799730711
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter67 55861 99675 81748 80343 764
Annen driftsinntekt----60
Sum driftsinntekter67 55861 99675 81748 80343 824
Varekostnad25 04520 11830 20713 58012 701
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader7 9277 8207 3087 5096 826
Herav kun lønn6 5666 5856 1626 4295 634
Ordinære avskrivninger8871 1641 1691 191946
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader21 12815 84813 30815 31312 663
Driftsresultat12 57117 04623 82611 21110 689
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1492536248
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt172----
Sum finansinntekter3222536248
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2----
Andre finanskostnader334931545492
Sum annen finanskostnad334931545492
Sum finanskostnader336931545492
Resultat før skatt12 55816 97723 70811 18010 604
Sum skatt2 7673 7375 2162 4602 443
Ordinært resultat9 79113 24018 4928 7208 162
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9 79113 24018 4928 7208 162
Ordinært utbytte0----
Ekstraordinært utbytte0----
Tilleggsutbytte0----
Sum utbytte0----
Konsernbidrag03 9007 8004 680-

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3591 2031 55022164
Sum anleggsmidler5 5495 3465 8964 9784 048
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler4 6844 1434 3454 7573 984
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler506----
Sum varige driftsmidler5 1904 1434 3454 7573 984
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager32 07125 65723 59120 39416 391
Kundefordringer27 63833 6269 66510 0759 572
Konsernfordringer-----
Sum fordringer28 00635 05610 99310 1909 678
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post15 77423 00717 8696 4416 488
Sum Kasse/Bank/Post15 77423 00717 8696 4416 488
Sum omløpsmidler75 85183 72052 45337 02532 557
Sum eiendeler81 40089 06658 34942 00336 606
Aksje/Selskapskapital1 3501 3501 3501 3501 350
Annen innskutt egenkapital0----
Sum innskutt egenkapital1 3501 3501 3501 3501 350
Sum opptjent egenkapital51 00045 95936 61925 92721 887
Annen egenkapital51 00045 95936 61925 92721 887
Sum egenkapital52 35047 30937 96927 27723 237
Sum avsetninger til forpliktelser0---0
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner----0
Leverandørgjeld15 87419 4071 9151 3723 762
Skyldig offentlige avgifter10 17413 0273 9103 0922 377
Kortsiktig konserngjeld-5 0008 0006 0003 500
Annen kortsiktig gjeld2 3302 0322 2102 9652 014
Sum kortsiktig gjeld29 05041 75720 38014 72613 369
Sum gjeld29 05041 75720 38014 72613 369
SUM EGENKAPITAL OG GJELD81 40089 06658 34942 00336 606
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6893664

Åpningstider

Mandag
8:30 - 17:00
Tirsdag
8:30 - 17:00
Onsdag
8:30 - 17:00
Torsdag
8:30 - 18:00
Fredag
8:30 - 17:00
Lørdag
10:00 - 13:00
Søndag
8:00 - 16:00

I eplesesongen!

Mer info fra Forvalt

K G Puntervold AS (Det Norske Brenneri)

Org nr 915 255 736

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo