Proff
Proff

K. Edvardsen Eiendom AS

Org nr915 111 556
Telefon416 68 513
AdresseSleneset, 8762 Sleneset

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter44478
Annen driftsinntekt940902881875852
Sum driftsinntekter943905885882860
Varekostnad-----
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0026019
Herav kun lønn0025018
Ordinære avskrivninger346333330324299
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader197164154208241
Driftsresultat400408374350302
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-0002
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter-0002
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad364359392384355
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader364359392384355
Resultat før skatt3749−17−33−52
Sum skatt8−71000
Ordinært resultat29120−17−33−52
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat29120−17−33−52
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler6 3756 7216 7577 0707 153
Tomter, bygninger og annen fast eiendom6 3616 7046 7377 0487 128
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1417202225
Sum varige driftsmidler6 3756 7216 7577 0707 153
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer00003
Konsernfordringer-----
Sum fordringer220693271023
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post14829485459126
Sum Kasse/Bank/Post14829485459126
Sum omløpsmidler367722512469149
Sum eiendeler6 7427 4437 2697 5397 302
Aksje/Selskapskapital150150150150150
Annen innskutt egenkapital517517---
Sum innskutt egenkapital667667150150150
Sum opptjent egenkapital−184−213−334−316−283
Annen egenkapital-----
Sum egenkapital483454−184−166−133
Sum avsetninger til forpliktelser6575---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 9066 4186 8887 2387 052
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld0275275275275
Annen langsiktig gjeld0275275275275
Sum langsiktig gjeld5 9716 7687 1637 5137 327
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld739441525
Skyldig offentlige avgifter20412919512832
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld6153514951
Sum kortsiktig gjeld288221290192108
Sum gjeld6 2606 9897 4537 7057 435
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 7427 4437 2697 5397 302
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

K. Edvardsen Eiendom AS

Org nr 915 111 556

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo