Proff
Proff

KABELKASSA AS

Org nr922 176 922
Telefon451 33 106
AdresseHelgerødveien 281, 3145 Tjøme

Vårt anlegg på håndterer alle typer kabler. Vi klargjør og kverner kabler, deretter sorteres plast og metall. Metallet får nytt liv i nye produkter. 

Godt for miljøet!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

23.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---466316
Leder annen godtgjørelse---3810

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter6 2705 0363 7732 1741 431
Annen driftsinntekt0-026-
Sum driftsinntekter6 2705 0363 7732 2001 431
Varekostnad1 5181 134793502470
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 7141 281989681496
Herav kun lønn--844665501
Ordinære avskrivninger5832011282513
Nedskrivning-0---
Andre driftskostnader2 2011 8441 273784536
Driftsresultat255576590207−84
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1201--
Sum finansinntekter120100
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad8422720
Andre finanskostnader22200
Sum annen finanskostnad22200
Sum finanskostnader8724820
Resultat før skatt180553583205−84
Sum skatt4512412927-
Ordinært resultat135429454178−84
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat135429454178−84
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-0---
Sum immaterielle midler-0---
Sum anleggsmidler2 4021 14177255069
Tomter, bygninger og annen fast eiendom866264---
Maskiner/anlegg/biler1 02724923965-
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler50862753248469
Sum varige driftsmidler2 4011 14077154969
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer1111-
Sum finansielle anleggsmidler1111-
Sum varelager7911047444
Kundefordringer4083380024
Konsernfordringer-----
Sum fordringer483891604026
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post12272249723188
Sum Kasse/Bank/Post12272249723188
Sum omløpsmidler684920703316118
Sum eiendeler3 0862 0611 475865187
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital---0−6
Sum innskutt egenkapital3030303024
Sum opptjent egenkapital1 10797254388−84
Annen egenkapital1 10797254388-
Sum egenkapital1 1371 002573118−59
Sum avsetninger til forpliktelser10342920-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 166546432491-
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld1 1755804615120
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld32863321187
Skyldig offentlige avgifter194159178137106
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1831391108054
Sum kortsiktig gjeld774479442235247
Sum gjeld1 9491 059903747247
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 0862 0611 475865187
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7059608

Åpningstider

Mandag
07:30 - 16:00
Tirsdag
07:30 - 16:00
Onsdag
07:30 - 16:00
Torsdag
07:30 - 16:00
Fredag
07:30 - 16:00

Mer info fra Forvalt

KABELKASSA AS

Org nr 922 176 922

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo