Proff
Proff

Kafe Høyteknologisenteret

Org nr960 033 590
Telefon469 55 068
AdresseThormøhlens gate 55, 5006 Bergen

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter193 649134 348123 670116 110112 628
Annen driftsinntekt590 980567 104512 954570 905551 402
Sum driftsinntekter784 630701 452636 624687 016664 029
Varekostnad41 70525 32620 27746 21145 718
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader311 384275 094253 092283 052262 087
Herav kun lønn-----
Ordinære avskrivninger120 955112 986104 07798 39388 771
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader235 073218 893187 112192 685193 150
Driftsresultat75 51369 15472 06666 67574 303
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt--1 6741 9512 242
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3 553853---
Sum finansinntekter3 5538531 6741 9512 242
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-0038 33131 874
Andre finanskostnader51 43245 00742 122256910
Sum annen finanskostnad51 43245 00742 122256910
Sum finanskostnader51 43245 00742 12238 58632 783
Resultat før skatt27 63425 00031 61930 03943 761
Sum skatt6761482081 2812 256
Ordinært resultat26 95824 85331 41128 75841 506
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat26 95824 85331 41128 75841 506
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1 3332 2671 2831 8392 904
Sum anleggsmidler2 814 9752 733 0712 647 2212 540 3542 047 269
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 616 2762 560 5102 465 4432 248 6441 872 514
Maskiner/anlegg/biler61 84369 39176 281193 607101 675
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler89 54988 94191 25282 30364 117
Sum varige driftsmidler2 767 6692 718 8432 632 9762 524 5542 038 306
Aksjer/Investeringer i datterselskap43 9140---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler5959595959
Andre fordringer2 0008 9038 9038 9030
Sum finansielle anleggsmidler45 97311 96212 96213 9626 059
Sum varelager5 9925 4265 8726 4126 568
Kundefordringer12 91911 0865 36518 35810 008
Konsernfordringer-----
Sum fordringer35 33843 68533 95437 629104 316
Sum investeringer015 027---
Kasse/Bank/Post101 369181 930181 186170 678174 664
Sum Kasse/Bank/Post101 369181 930181 186170 678174 664
Sum omløpsmidler142 699246 068221 012214 718285 547
Sum eiendeler2 957 6742 979 1382 868 2322 755 0732 332 816
Aksje/Selskapskapital-----
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital-----
Sum opptjent egenkapital398 710403 581372 557359 710343 123
Annen egenkapital398 710403 581372 557359 710343 123
Sum egenkapital398 710403 581372 557359 710343 123
Sum avsetninger til forpliktelser596 041586 324579 663565 673558 334
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 807 5101 828 8571 781 2531 674 3051 285 029
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 6471 6071 6271 8792 098
Annen langsiktig gjeld1 6471 6071 6271 8792 098
Sum langsiktig gjeld2 405 1982 456 9522 397 9812 273 9901 874 533
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld41 85346 39430 69360 05258 033
Skyldig offentlige avgifter21 33619 48917 68019 64419 298
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld90 46951 12248 47240 52035 510
Sum kortsiktig gjeld153 766118 60597 695121 373115 160
Sum gjeld2 558 9642 575 5582 495 6762 395 3631 989 693
SUM EGENKAPITAL OG GJELD2 957 6742 979 1382 868 2322 755 0732 332 816
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kafe Høyteknologisenteret

Org nr 960 033 590

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo