Proff
Proff

Kapoow AS

Org nr914 989 477
Telefon480 34 183
AdresseSjøparken Agnes, 3290 Stavern

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn----30
Leder annen godtgjørelse----0

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter2321501 386720806
Annen driftsinntekt01552796600
Sum driftsinntekter2323051 6651 380806
Varekostnad00--0
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader0303391072
Herav kun lønn025179862
Ordinære avskrivninger04444
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1336212 227648720
Driftsresultat98−350−90471910
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00--0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter00--0
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad80201
Andre finanskostnader00210
Sum annen finanskostnad00210
Sum finanskostnader80411
Resultat før skatt90−350−9087189
Sum skatt-0−2133-
Ordinært resultat90−350−9075859
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat90−350−9075859
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler004711
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler004711
Sum varige driftsmidler004711
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler0----
Sum varelager-----
Kundefordringer251132-0
Konsernfordringer-----
Sum fordringer251113310
Sum investeringer0----
Kasse/Bank/Post632901 142253
Sum Kasse/Bank/Post632901 142253
Sum omløpsmidler32144231 143253
Sum eiendeler32144271 150264
Aksje/Selskapskapital3030303030
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3030303030
Sum opptjent egenkapital−674−764−414493−92
Annen egenkapital--04930
Sum egenkapital−644−734−384523−62
Sum avsetninger til forpliktelser0--2-
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-125---
Annen langsiktig gjeld-125---
Sum langsiktig gjeld0125020
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld41047564513206
Skyldig offentlige avgifter3314306922
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld23213313641298
Sum kortsiktig gjeld675623811626326
Sum gjeld675748811627326
SUM EGENKAPITAL OG GJELD32144271 150264
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Kapoow AS

Org nr 914 989 477

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo