Proff
Proff

Karl Jensen AS

Org nr992 809 744
AdresseNittedalsgata 12, 2000 Lillestrøm

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---529537
Leder annen godtgjørelse--797977

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter16 28016 66116 24617 00816 214
Annen driftsinntekt32----
Sum driftsinntekter16 31216 66116 24617 00816 214
Varekostnad7 0808 1016 7887 6416 496
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader4 3494 7514 6665 0804 611
Herav kun lønn3 6884 2044 1064 1583 769
Ordinære avskrivninger015445687
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader4 3804 1145 4984 8494 675
Driftsresultat502−319−750−617344
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt75892
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt3140383934
Sum finansinntekter3845454837
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad10184886040
Andre finanskostnader12522
Sum annen finanskostnad12522
Sum finanskostnader10286936342
Resultat før skatt438−360−797−632339
Sum skatt96−79−176−13986
Ordinært resultat342−280−622−493252
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat342−280−622−493252
Ordinært utbytte130190250250250
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte130190250250250
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler357454374280141
Sum anleggsmidler357454390340221
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-0000
Maskiner/anlegg/biler-0000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler00155980
Sum varige driftsmidler00155980
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer00000
Sum finansielle anleggsmidler00000
Sum varelager2 2542 6512 8092 2512 237
Kundefordringer9541 2121 4271 0881 005
Konsernfordringer-----
Sum fordringer9541 2371 4271 0881 068
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3121676951 7001 608
Sum Kasse/Bank/Post3121676951 7001 608
Sum omløpsmidler3 5194 0554 9315 0394 913
Sum eiendeler3 8774 5085 3215 3795 134
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital172172172172172
Sum opptjent egenkapital22494801 3512 095
Annen egenkapital22494801 3512 095
Sum egenkapital3971816521 5242 267
Sum avsetninger til forpliktelser00000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1 4521 6521 8021 900727
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld00000
Annen langsiktig gjeld00000
Sum langsiktig gjeld1 4521 6521 8021 900727
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld8291 4331 497493415
Skyldig offentlige avgifter580583594705848
Ordinært utbytte130190250250250
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte130190250250250
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld489469526506542
Sum kortsiktig gjeld2 0282 6752 8671 9552 140
Sum gjeld3 4804 3274 6693 8552 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 8774 5085 3215 3795 134
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Karl Jensen AS

Org nr 992 809 744

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo