Proff
Proff

Karosseriforum AS

Org nr992 884 304
AdresseSivesindvegen 1, 2827 Hunndalen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 134763
Leder annen godtgjørelse---7487

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter47 79338 01638 45839 01139 289
Annen driftsinntekt--085-
Sum driftsinntekter47 79338 01638 45939 09739 289
Varekostnad-----
Beholdningsendringer21 78316 64417 21316 17116 575
Lønnskostnader15 11713 13312 15412 66312 887
Herav kun lønn12 50310 71410 05010 59010 765
Ordinære avskrivninger9249521 1831 008984
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader6 4145 7605 5455 6635 773
Driftsresultat3 5561 5272 3633 5923 070
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt551328-
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt10−1040
Sum finansinntekter56122840
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad221715
Andre finanskostnader02−1--
Sum annen finanskostnad02−1--
Sum finanskostnader240715
Resultat før skatt3 6111 5242 3653 6133 095
Sum skatt797335520789658
Ordinært resultat2 8141 1891 8452 8242 436
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 8141 1891 8452 8242 436
Ordinært utbytte2 8141 189245424936
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 8141 189245424936
Konsernbidrag001 6002 4001 500

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3517000
Sum anleggsmidler3 6324 3465 2805 8395 739
Tomter, bygninger og annen fast eiendom2 8393 4804 0604 2554 782
Maskiner/anlegg/biler3932393262360
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler3666108951 348958
Sum varige driftsmidler3 5974 3295 2805 8395 739
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige21 78316 64417 21316 17116 575
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager636510366368427
Kundefordringer5 1414 8643 6823 9364 343
Konsernfordringer-----
Sum fordringer5 2754 9503 7433 9454 351
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post7 9121 6762 8732 9973 388
Sum Kasse/Bank/Post7 9121 6762 8732 9973 388
Sum omløpsmidler13 8237 1356 9837 3098 166
Sum eiendeler17 45511 48212 26313 14913 906
Aksje/Selskapskapital3 1503 1503 1503 1503 150
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 1503 1503 1503 1503 150
Sum opptjent egenkapital5 6222 8081 6191 374950
Annen egenkapital5 6222 8081 6191 374950
Sum egenkapital8 7725 9584 7694 5244 100
Sum avsetninger til forpliktelser0045225
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---01 850
Annen langsiktig gjeld---01 850
Sum langsiktig gjeld004521 875
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 7561 9222 2852 2322 274
Skyldig offentlige avgifter1 6371 4751 4421 2141 801
Ordinært utbytte2 8141 189245424936
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 8141 189245424936
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 4771 7703 1944 3653 165
Sum kortsiktig gjeld8 6835 5237 4908 5727 931
Sum gjeld8 6835 5237 4948 6249 806
SUM EGENKAPITAL OG GJELD17 45511 48212 26313 14913 906
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Karosseriforum AS

Org nr 992 884 304

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo