Proff
Proff

KF

Org nr910 976 222
AdresseHaakon VIIs gate 9, 0161 Oslo

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn1 3181 2851 2641 2201 407
Leder annen godtgjørelse1261105212153

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter79 76379 44380 20684 69491 871
Annen driftsinntekt8046471 0156772 688
Sum driftsinntekter80 56780 09081 22185 37286 798
Varekostnad1 3168991 4199341 791
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader34 64338 92135 67734 31634 183
Herav kun lønn25 07426 58526 45024 15523 241
Ordinære avskrivninger8 5566 9945 4333 2192 454
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader35 95736 30736 08535 26837 520
Driftsresultat94−3 0312 60711 63610 851
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt-----
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt43959683740649
Sum finansinntekter43958683740649
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-----
Andre finanskostnader5768423736
Sum annen finanskostnad5768423736
Sum finanskostnader57684237277
Resultat før skatt528−3 7413 24812 33911 465
Sum skatt−199−7736792 5832 997
Ordinært resultat728−2 9682 5699 7568 467
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat728−2 9682 5699 7568 467
Ordinært utbytte---14 8200
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---14 8200
Konsernbidrag---07 398

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler17 60621 80022 55820 23715 096
Sum anleggsmidler21 23225 25426 18923 38617 636
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler585680735455352
Sum varige driftsmidler585680735455352
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-2 7732 3122 1101 938
Andre fordringer3 041----
Sum finansielle anleggsmidler3 0412 7732 8962 6942 188
Sum varelager1 1321 0729481 126834
Kundefordringer1 2483 2205 1666 213-
Konsernfordringer----4 630
Sum fordringer5 5078 0797 2718 95514 187
Sum investeringer12 1481 7921 77117 49921 902
Kasse/Bank/Post5 1329 6777 3016 9567 554
Sum Kasse/Bank/Post5 1329 6777 3016 9567 554
Sum omløpsmidler23 91920 62017 29134 53644 477
Sum eiendeler45 15145 87443 48057 92262 113
Aksje/Selskapskapital3 5003 5003 5003 5003 500
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital3 5003 5003 5003 5003 500
Sum opptjent egenkapital20 01219 43122 23819 66924 733
Annen egenkapital20 01219 43122 23819 66924 733
Sum egenkapital23 51222 93125 73823 16928 233
Sum avsetninger til forpliktelser7 4176 9473 3053 5193 856
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld7 4176 9473 3053 5193 856
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 8372 2191 7753 7255 564
Skyldig offentlige avgifter2 0752 3243 8672 5585 096
Kortsiktig konserngjeld189-0-9 607
Annen kortsiktig gjeld10 12211 4518 1258 5109 756
Sum kortsiktig gjeld14 22315 99514 43731 23430 023
Sum gjeld21 64022 94217 74234 75333 880
SUM EGENKAPITAL OG GJELD45 15145 87443 48057 92262 113
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

KF

Org nr 910 976 222

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo