Proff
Proff

Kirkenes Legesenter AS

Org nr982 749 123
AdresseStorgata 2, 9900 Kirkenes

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--606505389
Leder annen godtgjørelse--4--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter522545571812588
Annen driftsinntekt13 12512 63410 4998 9938 187
Sum driftsinntekter13 64813 17911 0709 8058 775
Varekostnad1 4201 3891 4351 2861 002
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader11 5269 5987 5986 8336 022
Herav kun lønn7 5058 3526 6925 8194 744
Ordinære avskrivninger13212712410680
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 1822 0661 9151 5861 665
Driftsresultat−1 6130−1−57
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10152
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-----
Sum finansinntekter10152
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0-001
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0-001
Resultat før skatt−1 6110008
Sum skatt−3331118
Ordinært resultat−1 278−1−1−10
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−1 278−1−1−10
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler656211240
Sum anleggsmidler1 152548598576621
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler196236300293384
Sum varige driftsmidler196236300293384
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer300291285278237
Sum finansielle anleggsmidler300291285278237
Sum varelager272319318178190
Kundefordringer07118823089
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3146891 107459263
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 0732 1431 8652 4441 220
Sum Kasse/Bank/Post3 0732 1431 8652 4441 220
Sum omløpsmidler3 6593 1503 2903 0801 673
Sum eiendeler4 8113 6983 8883 6562 294
Aksje/Selskapskapital220220220220220
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital890890890890890
Sum opptjent egenkapital−1 071208209209210
Annen egenkapital0208209209210
Sum egenkapital−1811 0981 0991 0991 100
Sum avsetninger til forpliktelser2 845---1
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 8450001
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld580607631562308
Skyldig offentlige avgifter289320307235246
Ordinært utbytte----0
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----0
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9761 6641 8431 753635
Sum kortsiktig gjeld2 1482 6002 7892 5571 193
Sum gjeld4 9922 6002 7892 5571 194
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 8113 6983 8883 6562 294
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Kirkenes Legesenter AS

Org nr 982 749 123

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo